Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 29 augustus 2012 10:46

Tarieven en Vrijstellingen

Geschreven door 

Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)

2012
Belastbaar inkomen meer dan
maar niet meer dan
belasting-tarief
tarief premie volks-verzeke-ringen
totaal tarief
heffing over totaal van de schijven
Jonger dan 65 jaar
-
€18.945
1,95%
31,15%
33,1%
€6.270
€18.945
€33.863
10,80%
31,15%
41,95%
€12.528
€33.863
€56.491
42%
 
42%
€22.031
€56.491
 
52%
 
52%
 
65 jaar en ouder
Ouder dan 65 maar geboren vanaf 1 januari 1946
-
€18.945
1,95%
13,25%
15,20%
€2.879
€18.945
€33.863
10,80%
13,25%
24,05%
€6.466
€33.863
€56.491
42%
 
42%
€15.969
€56.491
 
52%
 
52%
 
Geboren vóór 1 januari 1946
-
€18.945
1,95%
13,25%
15,20%
€2.879
€18.945
€34.055
10,80%
13,25%
24,05%
€6.512
€34.055
€56.491
42%
 
42%
€15.935
€56.491
 
52%
 
52%
 

Heffingskortingen 2012/2011

Bedragen heffingskortingen

 Heffingskorting
Jonger dan 65 jaar
65 jaar en ouder
 
 2012
2011
2012
2011
 Algemene heffingskorting
  € 2.033
 € 1.987
 € 934
 € 910
 Maximale arbeidskorting lagere inkomens
 
 
 
 
 - tot 57 jaar
€ 1.611
€ 1.574
 
 
 - 57, 58, of 59 jaar
 
€ 1.838
 
 
 - 60 of 61 jaar
 
€ 2.100
 
 
 - 62 t/m 64 jaar
 
€ 2.362
 
 
 - 65 jaar en ouder
 
 
€ 740
€ 1.081
 Maximale arbeidskorting inkomen hogere inkomens
 
 
 
 
 - tot 57 jaar
€ 1.533
€ 1.497
 
 
 - 57, 58 of 59 jaar
 
€ 1.761
 
 
 - 60 of 61 jaar
 
€ 2.023
 
 
 - 62 t/m 64 jaar
 
€ 2.285
 
 
 - 65 jaar en ouder
 
 
€ 704
€ 1.046
 Inkomensafhankelijke combinatiekorting
€ 2.133
€ 1.871
€ 980
€ 857
 Alleenstaande-ouderkorting
€ 947
€ 931
€ 435
€ 427
 Aanvullende alleenstaande-ouderkorting
€ 1.319
€ 1.523
€ 606
€ 697
 Jonggehandicaptenkorting
€ 708
€ 696
 
 
 Ouderenkorting
 
 
€ 762
€ 739
 Alleenstaande ouderenkorting
 
 
€ 429
€ 421
 Doorwerkbonus
 
 
 
 
 - 62 jaar 1,5% (5%)
€ 719
€ 2.354
 
 
 - 63 jaar 6% (7%)
€ 2.873
€ 3.295
 
 
 - 64 jaar 8,5% (10%)
€ 4.070
€ 4.708
 
 
 - 65 jaar 2% (2%)
 
 
€ 958
€ 942
 - 66 jaar 2% (2%)
 
 
€ 958
€ 942
 - 67 (e.v.) jaar 1% (1%)
 
 
€ 479
€ 471
 Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname)
€ 205
€ 201
 
 
 Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur)
€ 4,18
4,11
 
 
 Korting maatschappelijke beleggingen
0,7%*
1,0%
0,7%*
1,0%*
 Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen
0,7%*
1,0%*
0,7%*
1,0%*

* van de vrijstelling in box 3

Tarief Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

Het tarief voor de belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%. Het tarief is niet gewijzigd.

Tarief Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en is niet gewijzigd. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Het tarief komt dan per saldo neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.

Eén peildatum

Vanaf 2011 wordt de rendementsgrondslag gepeild op 1 januari van het kalenderjaar.

Heffingvrij vermogen

Bij de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen heeft een belastingplichtige recht op een heffingvrij vermogen van € 21.139 (€ 20.785). De gezamenlijke grondslag sparen en beleggen van partners (zijnde de gezamenlijke rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het gezamenlijke heffingvrije vermogen) kan tussen partners in elke gewenste verhouding worden toebedeeld.

Toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen

De toeslag heffingvrij vermogen minderjarige kinderen vervalt met ingang van 1 januari 2012. Voor 2011 bedroeg deze toeslag € 2.779.

Ouderentoeslag

Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag moet men op 31 december 2012 65 jaar of ouder zijn. De hoogte van de ouderentoeslag wordt als volgt berekend:

Bij een inkomen uit werk en woning (vóór inachtneming van de persoonsgebonden aftrek) van:

2012
Meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
-
€ 14.302
€ 27.984
€ 14.302
€ 19.895
€ 13.992
€ 19.895
-
nihil
 
 
 
2011
Meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
 -
€ 14.062
€ 27.516
€ 14.062
€ 19.562
€ 13.758
€ 19.562
-
nihil

Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de grondslag sparen en beleggen (zijnde de rendementsgrondslag voor zover die meer bedraagt dan het heffingvrije vermogen) voor toepassing van de ouderentoeslag niet meer bedragen dan € 279.708 (€ 275.032).

Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan mag de gezamenlijke rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan € 559.416 (€ 550.064) om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag.

Vrijstelling maatschappelijke beleggingen

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld maatschappelijke beleggingen tot een gezamenlijk maximum van € 56.420 (€ 55.476). Maatschappelijke beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene of sociaal-ethische fondsen. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijke vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen van € 112.840 (€ 110.952).

Vrijstelling beleggingen in durfkapitaal en cultureel beleggen

Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld, beleggingen in durfkapitaal tot een gezamenlijk maximum van € 56.420 (€ 55.476). Beleggingen in durfkapitaal zijn beleggingen in fiscaal erkende durfkapitaalfondsen (indirecte beleggingen) en bepaalde leningen aan startende ondernemers (directe beleggingen). De culturele beleggingen worden ook tot de beleggingen in durfkapitaal gerekend. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft dan geldt een gezamenlijke vrijstelling voor beleggingen in durfkapitaal van € 112.840 (€ 110.952).

Vrijstelling voor een uitvaartverzekering

De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of een andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 bedraagt € 6.859 (€ 6.744). Deze vrijstelling geldt ook voor de bankspaarvariant, waarbij mensen op een geblokkeerde bankrekening genoemd bedrag kunnen sparen voor de uitvaart.

Kapitaaluitkering uit levensverzekering; overgangsrecht

Voor op 14 september 1999 al bestaande kapitaalverzekeringen kan onder voorwaarden een vrijstelling van maximaal € 123.428 van toepassing zijn. Indien de belastingplichtige het hele jaar dezelfde fiscale partner heeft, dan geldt een gezamenlijke vrijstelling van € 246.856.

Schulden

Voor de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen worden schulden in aanmerking genomen voor zover de gezamenlijke waarde meer bedraagt dan € 2.900 (€ 2.900). Als de belastingplichtige het hele jaar dezelfde partner heeft, geldt een schuldendrempel van € 5.800 (€ 5.800) voor de belastingplichtige en diens partner samen.

Vrijstelling contant geld

Er geldt een vrijstelling voor contant geld en vergelijkbare vermogensrechten (zoals een chipkaart en cadeaubonnen) van € 512 (€ 503) per belastingplichtige en € 1.024 (€ 1.006) voor partners.

Heffingskorting groen beleggen 0,7% en schrappen overige heffingskortingen en vrijstelling box 3

De heffingskorting voor groen beleggen wordt gehandhaafd op het niveau 2012 (0,7%). Dit kost in 2013 € 22 miljoen. Vanaf 2014 gaat het om € 52 miljoen. De overige heffingskortingen in box 3 (sociaal ethisch, cultureel en durfkapitaal) en de drie hieraan gerelateerde vrijstellingen worden per 1 januari 2013 afgeschaft. In 2013 gaat het om € 19 miljoen. Vanaf 2014 gaat het om een bedrag van € 15 miljoen.

Het tarief van de belasting op het belastbare inkomen uit sparen en beleggen bedraagt 30% en is niet gewijzigd. Het forfaitaire rendement is ongewijzigd en bedraagt 4% van de grondslag sparen en beleggen. Het tarief komt dan per saldo neer op 1,2% belasting over de grondslag sparen en beleggen.

Laatst aangepast op donderdag, 20 september 2012 12:18
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Ondernemersfaciliteiten »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Heeft u een vraag?

-?-

Onze leden willen uw vraag graag beantwoorden. Klik hier om uw vraag te stellen en te versturen.

Login