Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:34

Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

Geschreven door 
Vanaf 1 januari 2008 kan men fiscaal vrijgesteld sparen voor pensioen of aflossing van de eigenwoningschuld via een geblokkeerde bank-, spaarrekening of beleggingsrekening bij een bank- of andere financiële instelling (Wet van 20 december 2007, Stb. 2007, 577, Kamerstukken 30 432). In dit hoofdstuk zal geen aandacht worden besteed aan de mogelijkheid van pensioensparen. De staatssecretaris van Financiën heeft de beleidsstandpunten over de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning en het beleggingsrecht eigenwoning gepubliceerd in het besluit van 28 april 2009, nr. CPP2008/1118M, Stcrt. 2009, 90, V-N 2009/26.14).

Een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
• geblokkeerde bank-, spaarrekening of beleggingsrechtrekening;
• beperkte deblokkeringsmogelijkheden;
• rekeninghouder heeft zelf een eigen woning met een eigenwoningschuld;
• ten minste 15 jaar, of tot eerder overlijden, jaarlijks een bedrag inleggen;
• bandbreedte ingelegde bedragen 1:10;
• bijboeking rendement;
• een gewone spaarrekening kan worden omgezet in een SEW; het omzettingsmoment wordt gezien als een eerste overmaking.

De SEW of BEW wordt fiscaal zo veel mogelijk gelijk behandeld als de kapitaalverzekering eigen woning (Art. 3.116a en art. 3.118a Wet IB 2001). Voor de (fictieve) uitkering en vrijstellingen verwijzen we naar hoofdstuk Kapitaalverzekeringen.

Let op

In tegenstelling tot de KEW moet op het moment van afsluiten van de SEW/BEW er een eigenwoningschuld aanwezig zijn. Bij de KEW hoeft deze schuld pas aanwezig te zijn op de expiratiedatum van de kapitaalverzekering.
 

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 13:57
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login