Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zondag, 08 juli 2012 14:00

Geschiedenis Inkomstenbelasting

Geschreven door 

De huidige inkomstenbelasting bestaat sinds 1 januari 2001. Ze is in de plaats gekomen van de inkomstenbelasting die medio jaren zestig is ingevoerd. De oude wet belastte het inkomen volgens een totaal andere structuur en kende een aantal belangrijke problemen. Zo was het toptarief te hoog, waardoor de Nederlandse concurrentiepositie verslechterde. Een ander probleem vormden de inkomsten uit vermogen. Onder de oude wet werden koerswinsten niet belast en veel beleggingsproducten maakten daarvan misbruik door in principe belaste dividenden en renten via speciale beleggingsfondsen om te zetten in onbelaste koerswinsten. Verder bestond er naast de inkomstenbelasting de aparte vermogensbelasting. Degenen die over flink wat vermogen beschikten, moesten daar in principe 7‰ over afdragen. Er waren echter diverse mogelijkheden om die heffing te ontgaan.

In het huidige belastingstelsel zijn deze en andere bezwaren goeddeels ondervangen. Zo zijn de tarieven verlaagd; in ruil daarvoor zijn echter een heleboel aftrekposten gesneuveld. Een andere belangrijke afwijking is de heffingskorting. Vroeger bestond de belastingvrije som, die in aftrek kwam op het inkomen. Het voordeel van de belastingvrije som was voor iemand met een hoog inkomen groter dan voor iemand met een laag inkomen. Maar met een heffingskorting krijgt iedereen evenveel korting op de te betalen belasting, ongeacht de omvang van zijn inkomen. Misschien wel het belangrijkste afwijkende kenmerk ten opzichte van de oude wet is de belastingheffing over vermogensinkomsten. Er is gekozen voor een vast tarief over een verondersteld rendement op het vermogen, dat iedereen inmiddels kent als de vermogensrendementsheffing. Deze heffing vormt een van de drie boxen van de huidige wet. Daarnaast bestaat er een box voor inkomen uit werk en woning en een box voor inkomen uit aanmerkelijk belang. Met die laatste box heeft slechts een beperkt aantal mensen te maken.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 09:53
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login