Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zondag, 08 juli 2012 14:26

Rangorde en toerekening inkomensbestanddelen IB

Geschreven door 

De drie boxen verschillen dus nogal. En dan gaat het niet alleen om het tarief, maar ook om de manier waarop het inkomen wordt bepaald. Het maakt daardoor nogal wat uit in welke box de diverse vermogensbestanddelen terechtkomen. De hoofdregel is dat al het vermogen dat niet aan box 1 of box 2 kan worden toegerekend, in box 3 valt. Een vermogensbestanddeel dat inkomen oplevert dat in box 1 of box 2 wordt belast, telt daardoor niet mee voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Schulden komen eveneens automatisch in box 3 terecht, tenzij ze betrekking hebben op vermogensbestanddelen die in box 1 of box 2 zitten. Een goed voorbeeld is de eigen woning als hoofdverblijf; die zit in box 1 en daardoor valt ook de (hypotheek)schuld die voor de aankoop van de woning is aangegaan, in die box. Maar als de kosten die samenhangen met zo'n schuld in box 1 of 2 om wat voor reden dan ook niet mogen worden afgetrokken, kan voor dat deel de schuld toch in box 3 in aanmerking worden genomen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de op 1 januari 2004 ingevoerde eigenwoningreserve: wie een woning met overwaarde verkoopt, is voor fiscale doeleinden verplicht die overwaarde bij de aankoop van een nieuwe woning te gebruiken. Wie in plaats daarvan toch voor financiering kiest, mag de rente over het deel van de schuld dat hij met de overwaarde had kunnen financieren, niet in box 1 aftrekken. Dat deel van de schuld valt daardoor in box 3. Overigens bestaat in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid dat bepaalde vermogensbestanddelen zowel in box 1 als in box 3 worden belast. Dit speelt echter alleen in bepaalde misbruikgevallen. Overigens kan daarvan ook sprake zijn als men niet bewust misbruik heeft beoogd.

Ook voor de aftrekposten – voor zover ze nog bestaan – heeft het boxenstelsel gevolgen. Zo zijn kosten in box 3 niet aftrekbaar. Wel verminderen de tot die box behorende schulden het bedrag waarover vermogensrendementsheffing moet worden betaald. Dit staat in feite gelijk met een renteaftrek van (niet meer dan) 4% over die schulden. Bovendien wordt op die 'renteaftrek' nog maar 30% bespaard!

Verliezen in een bepaalde box mogen alleen worden verrekend met inkomsten in diezelfde box. Dat betekent dat een verlies in box 1 – denk aan een ondernemingsverlies of negatieve inkomsten uit de eigen woning – niet kan worden verrekend met positieve en dus belaste inkomsten in een andere box, bijvoorbeeld die uit sparen en beleggen in box 3. Met andere woorden, er kan een verlies bestaan in box 1, terwijl toch belasting moet worden betaald over de inkomsten in box 2 of box 3; het verlies in box 1 kan vervolgens wel worden verrekend met positieve inkomsten in box 1 in andere jaren. In box 3 kan geen verlies bestaan, omdat er alleen wordt geheven over de waarde van het vermogen. Bij een negatief vermogen wordt dus niets teruggegeven; er wordt dan gewoon niets geheven.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 09:50
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Boxensysteem »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login