Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
zondag, 08 juli 2012 14:45

Schijventarief

Geschreven door 
De inkomsten in box 1 worden belast op basis van een schijventarief. In de eerste 2 schijven hoeft overigens maar een fractie aan belasting te worden betaald; het overgrote deel gaat op aan sociale verzekeringspremies. En omdat 65-plussers geen premie AOW betalen, geldt voor hen dus nog steeds een lager gecombineerd tarief. In tabel 2 staat het schijventarief voor mensen tot 65 jaar, in tabel 3 dat voor mensen die zijn geboren in 1946 en in tabel 4 dat voor mensen die zijn geboren vóór 1 januari 1946.. Deze tarieven gelden voor 2011.

Tabel 2     Schijventarief normaal 2012

Belastingplichtige op 1 januari jonger dan 65 jaar Belastbaar inkomen uit werk en woning

Bedrag Plus over het bedrag in deze schijf
meer dan maar niet meer dan
1e schijf €0 €18.945 €0 33.1%
2e schijf €18.945 €33.863 €6.270 41,95%
3e schijf €33.863 €54.491 €12.528 42,00%
4e schijf €54.491 en meer €22.031 52,00%

Voorbeeld 1

Iemand is nog geen 65 jaar en heeft een belastbaar inkomen in box 1 van € 35.000. Daarmee zit hij in de derde tariefschijf. Er wordt dan als volgt gerekend. Over de eerste 2 schijven betaalt hij € 12.528 aan belasting en premies. Over het deel in de derde schijf, te weten € 35.000 – € 33.863 = € 1.137 betaalt hij 42%, dat is € 478 (afgerond naar beneden). Bij elkaar is hij in box 1 € 13.006 aan belasting en premies verschuldigd. De heffingskorting komt daarop nog in aftrek.

 

Tabel 3     Schijventarief voor 65-plussers 2012 (ouder dan 65, maar geboren vanaf 1-1-1946)

 Belastingplichtige geboren in 1946 *   Belastbaar inkomen uit werk en woning   Bedrag   Plus over het bedrag in deze schijf 
 meer dan maar niet meer dan 
 1e schijf €0   €18.945 €0  15,20% 
 2e schijf €18.945  €33.863  €2.879  24,05% 
 3e schijf €33.863  €56.491   €6.466 42,00% 
4e schijf  €56.491  en meer  €15.969  52,00% 

* inclusief houdhaarheidsbijdrage

Tabel 4     Schijventarief voor 65-plussers 2012 (geboren vóór 1 januari 1946)

Belastingplichtige geboren vóór 1 januari 1946

Belastbaar inkomen uit werk en woning

Bedrag


Plus over het bedrag in deze schijf
meer dan maar niet meer dan
1e schijf €0 €18.945 €0 15,20%
2e schijf €18.945 €34.055 €2.879 24,05%
3e schijf €34.055 €56.491 €6.512 42,00%
4e schijf €56.491 en meer €15.935 52,00%

De premies volksverzekeringen is men alleen verschuldigd over het inkomen in box 1.

Hof Leeuwarden is met de inspecteur van oordeel dat terecht AOW-premie wordt geheven over het inkomen dat belanghebbende heeft genoten na het bereiken van de 65-jarige leeftijd (Hof Leeuwarden 12 juni 2009, nr. 84/08, LJN: BI8756). De wetgever heeft er voor gekozen de AOW-premie tijdsevenredig te berekenen, waarbij een gewogen premiepercentage wordt toegepast over het premie-inkomen over het hele kalenderjaar (Vergelijk HR 9 september 2005, nr. 40 493, LJN: AR5905, BNB 2006/78, V-N 2005/43.20). Vervolgens oordeelt de Hoge Raad dat de middelen of klachten niet tot cassatie kunnen leiden (HR 12 februari 2010, nr. 09/02969 is gewezen onder verwijzing naar art. 81 Wet RO en wordt daarom niet gepubliceerd).

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 09:44
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login