Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
donderdag, 12 juli 2012 12:35

Uitgaven voor Rijksmonumentenpanden

Geschreven door 
Rijksmonumenten mogen zich verheugen in een bijzondere fiscale behandeling. Overigens niet zozeer op grond van hun gebruiksfunctie; als het daarom gaat, hoeven ze niet anders te worden behandeld dan gewone panden. De uitgaven voor monumentenpanden maken deel uit van de persoonsgebonden aftrek. Dat is een groep aftrekposten die in mindering kan worden gebracht op het inkomen uit werk en woning in box 1 (Art. 6.2, eerste lid, Wet IB 2001). Een eventueel overschot aan aftrekposten schuift door naar box 3 (art. 6.2, tweede lid, Wet IB 2001), en als dan nog wat overblijft, gaat dat naar box 2 (Art. 6.2, derde lid, Wet IB 2001). Blijft er zelfs dan nog een stukje persoonsgebonden aftrek over, dan schuift deze door naar het volgende jaar.

Om voor de aftrek uitgaven voor monumentenpanden in aanmerking te komen, moet de monumentenwoning (al dan niet met tuin) zijn ingeschreven in het monumentenregister als bedoeld in art. 6 of art. 7 van de Monumentenwet 1988 (Art. 6.31, tweede lid, Wet IB 2001). In onderdeel 2.1 van het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M, Stcrt. 2009, 13664, V-N 2009/47.18 keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008 de uitgaven voor monumentenpanden ook aftrekbaar zijn voor een nog niet ingeschreven monument waarvan de aanwijzing als beschermd monument definitief is. Dit betekent dat de woning door de Nederlandse overheid als monument moet zijn erkend. Tegen deze aanwijzing is bezwaar mogelijk. De aanwijzing is definitief als binnen zes weken geen bezwaar is gemaakt. Daarna vindt de inschrijving in het monumentenregister plaats en vanaf dat moment zijn de uitgaven aftrekbaar. Art. 6.31 Wet IB 2001 geldt derhalve niet voor gemeentelijke monumenten die vallen onder een beschermd dorps- of stadsgezicht dan wel een schip dat staat ingeschreven in de schepenlijst van het Nationaal Register Varende Monumenten. Een monumentenpand kan onder de eigenwoningregeling in box 1 vallen of worden aangemerkt als een bezitting in box 3. De regeling geldt niet voor monumentenwoningen die tot het ondernemingsvermogen of het werkzaamheidsvermogen behoren. De aftrekregeling voor een eigenwoningmonument in box 1 en voor een rijksmonument in box 3 zijn niet gelijk aan elkaar. In onderdeel 4 van het besluit van 23 oktober 2003, nr. CPP2003/1853M, BNB 2004/54, V-N 2003/57.14. Dit besluit is vervangen door het besluit van 11 mei 2006, nr. CPP2005/2575M, Stcrt. 2006, 97 dat is geactualiseerd in het besluit van 16 juni 2008, nr. CPP2008/68M, Stcrt. 2008, 120, V-N 2008/31.9. In het besluit van 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M, Stcrt. 2009, 13664, V-N 2009/47.18 is het beleid over de uitgaven voor monumentenpanden opgenomen.

Laatst aangepast op vrijdag, 31 augustus 2012 14:36
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login