Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:54

Alimentatie aan ex-echtgenoot

Geschreven door 
Dat alimentatie aan een ex-echtgenoot moet worden betaald, vloeit rechtstreeks voort uit het familierecht. In het algemeen duurt de alimentatieplicht 12 jaar, gerekend vanaf de datum van inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de registers van de burgerlijke stand. Heeft het huwelijk niet langer dan 5 jaar geduurd en zijn daaruit geen kinderen geboren, dan duurt de alimentatieplicht net zo lang als het huwelijk heeft geduurd. Uit de rechtspraak kan worden opgemaakt dat ook zonder een in een echtscheidingsvonnis neergelegde alimentatieverplichting sprake kan zijn van alimentatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als mondeling is toegezegd dat de ex-echtgenoot financieel ondersteund zou worden, waarbij die toezegging geacht wordt deel uit te maken van het echtscheidingsconvenant. De betaalde alimentatiebedragen kunnen als (onderdeel van de) persoonsgebonden aftrek van het belastbare inkomen in box 1 worden afgetrokken. Dit geldt ook voor eventuele afkoopsommen van de alimentatie-uitkeringen. De ex-echtgenoot moet de ontvangen bedragen tot diens inkomen in box 1 rekenen.

Het doet er voor de aftrekbaarheid niet toe, uit welk potje de alimentatie wordt betaald. Mocht de rechter de wettelijke termijn van de alimentatieverplichting verlengen, dan blijven de betalingen aftrekbaar. Datzelfde geldt als beide ex-echtgenoten het samen over een verlenging eens worden. Maar zo gauw na afloop van de wettelijke termijn op volstrekt vrijwillige basis – dus zonder gerechtelijk vonnis of afspraak met de ex-echtgenoot – de alimentatie wordt doorbetaald, zijn die betalingen niet meer aftrekbaar.

De Hoge Raad is met het hof van oordeel dat een alimentatiebetalende partij de advocaatkosten om de alimentatieverplichting aan zijn ex-partner te verlagen, niet kan aftrekken (HR 1 oktober 2010, nr. 09/05123, LJN: BN8742). De reden van de wetgever om het recht op aftrek van de kosten te onthouden aan de alimentatiebetalende partij, is niet discriminerend en wordt het ook niet doordat in de praktijk meer mannen dan vrouwen alimentatie betalen. Wettelijk is bepaald dat de alimentatieontvangende partij de advocaatkosten kan aftrekken.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 13:31
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login