Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
donderdag, 12 juli 2012 12:46

Periodieke giften

Geschreven door 
Periodieke giften zijn schenkingen van vaste en gelijkmatige bedragen aan instellingen of verenigingen (Art. 6.34 Wet IB 2001). Daarvoor geldt:
• de giften moeten een vast en gelijkmatig karakter hebben;
• men moet minimaal 5 jaar of langer jaarlijks een schenking doen;
• er is een notariële akte van schenking voor nodig;
• men moet de termijnen schenken aan (tot en met 2007 een in Nederland gevestigde) instelling – zoals een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve of wetenschappelijke instelling of een politieke partij – of een vereniging met minimaal 25 leden die voor de vennootschapsbelasting is vrijgesteld. Schenkingen aan in een EU-lidstaat, Nederlandse Antillen, Aruba of ander aangewezen land accepteert de fiscus vanaf 2008 ook;
• de termijnen moeten uiterlijk bij het overlijden van de gever eindigen.

Periodieke giften mogen onbeperkt en zonder drempel worden afgetrokken.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de verplichting tot betaling van deze lijfrenten tot de schulden van de vermogensrendementsgrondslag behoort (HR 27 februari 2009, nr. 07/12914, LJN: BD9217). De aftrek van de periodieke gift behoort tot de persoonsgebonden aftrek en niet tot het inkomen uit een van de 3 boxen.

Volgens de rechter heeft een erfgenaam geen recht op de – periodieke of andere  giftenaftrek als een notariële akte van periodieke giften deel uitmaakt van de nalatenschap (Rechtbank Haarlem 2 februari 2009, nr. 07/7219, LJN: BH6644). De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van vrijgevigheid, omdat de jaarlijkse periodieke gift krachtens erfrecht onder algemene titel is overgegaan op de erfgenamen. Bovendien is niet voldaan aan de eis van vaste en gelijkmatige periodieke giften, nu er niet in 2002 maar in 2003 een vertraagde betaling is gedaan.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 13:08
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login