Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:18

Pensioentekortverzekeringen

Geschreven door 

Onder de pensioentekortverzekeringen vallen de volgende lijfrenteverzekeringen:
• Oudedagslijfrente. Dit is een lijfrenteverzekering waarbij de uitkeringen uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd moeten ingaan en die pas bij het overlijden eindigen (Art. 3.125, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001). Degene die de premie betaalt, moet ook de uitkeringen ontvangen. Wel mag worden vastgelegd dat de uitkeringen na het overlijden van de begunstigde op de partner overgaan. Die uitkeringen mogen dan echter niet hoger zijn dan 70% van de oorspronkelijke uitkering. Als een verzekering bijvoorbeeld recht geeft op een jaarlijkse uitkering van € 5.000, mag de partner na het overlijden van de begunstigde dus niet meer dan € 3.500 per jaar krijgen. Want anders is de premie niet aftrekbaar. De beoordeling of de nabestaandenvoorziening aan deze voorwaarde voldoet, vindt uiteraard plaats bij de premiebetaling.
• Nabestaandenlijfrente. Bij een nabestaandenlijfrente gaat het om een verzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde (Art. 3.125, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001). Een nabestaandenlijfrente is ook mogelijk op het overlijden van de partner of ex-partner. Dat kan zowel de echtgenoot of de geregistreerde partner zijn als degene waarmee men samenwoont en waarbij men heeft geopteerd voor het fiscale partnerschap.
In principe is men vrij om zelf de looptijd van een nabestaandenlijfrente te kiezen. Een levenslange lijfrente kan altijd. En ook een tijdelijke lijfrente is mogelijk, maar daarvoor geldt een belangrijke beperking. Wanneer men de uitkeringen namelijk wil laten toekomen aan de eigen bloed- of aanverwanten – zoals kinderen, kleinkinderen, broers, zussen en hun kinderen – dan kan dat alleen als de uitkeringen uiterlijk eindigen op het moment waarop de begunstigde de leeftijd van 30 jaar bereikt. De tijdelijke nabestaandenlijfrente wordt in de praktijk dan ook vrijwel uitsluitend gebruikt voor de (studerende) kinderen.
• Tijdelijke oudedagslijfrente. Dit is een tijdelijke lijfrente die op zijn vroegst mag ingaan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en op zijn laatst bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd (Art. 3.125, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001). Bovendien moet ze een looptijd hebben van ten minste 5 jaar en mag de uitkering niet meer bedragen dan € 20.602 per jaar, gerekend naar het moment waarop de premie wordt betaald. Men heeft dus niets te vrezen als de uitkeringen als gevolg van winstdeling of gunstige beleggingsresultaten uiteindelijk hoger uitvallen. Verder mogen de uitkeringen alleen voor de belastingplichtige zelf bestemd zijn.
Met zo'n tijdelijke lijfrente valt een extraatje te creëren voor de jaren vlak na pensionering, althans als dat gebeurt op of na de 65-jarige leeftijd. Vaak is men dan immers nog kwiek genoeg om allerlei activiteiten te ondernemen en dan kan een beetje extra inkomen goed van pas komen. Overigens bestaat tegenwoordig ook bij het werkgeverspensioen de mogelijkheid om de hoogte van de uitkeringen na pensionering te variëren, maar maximaal in een verhouding van 100:75. Zo kan men ervoor kiezen om de eerste 10 jaar een hoger pensioen te krijgen dan daarna. Dat heeft uiteraard zijn prijs; wat men meer ontvangt aan het begin, krijgt men minder in de periode daarna, vergeleken met de situatie dat de uitkeringen steeds gelijk blijven. Werkgever of pensioenfonds kunnen hierover meer informatie verstrekken. Het is ook niet altijd gezegd dat iemands pensioenregeling deze mogelijkheid biedt.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 13:45
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login