Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:13

Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001

Geschreven door 

Vanaf 1 januari 2009 worden lijfrentetermijnen en periodieke uitkeringen belast in box 1, ook als de betaalde premie niet is of kon worden afgetrokken, als de overeenkomst is opgemaakt overeenkomstig de voorwaarden van art. 1.7 Wet IB 2001. Wil men toch een box-3-lijfrenteverzekering hebben, dan moet de overeenkomst zodanig worden opgesteld dat niet wordt voldaan aan het begrip levensverzekering als bedoeld in art. 1.7 en art. 3.117 Wet IB 2001 of een andere lijfrentevorm te kiezen die niet valt onder art. 3.125, eerste lid, Wet IB 2001. In dat geval valt de lijfrentepolis in box 3 en is de premie niet aftrekbaar. Er is een overgangsregeling voor in 2001 tot en met 2008 betaalde premies die niet of gedeeltelijk zijn afgetrokken (Art. 10a.6 Wet IB 2001).

Zijn de premies om wat voor reden dan ook niet aftrekbaar, dan valt de verzekering in box 3. In dat geval moet de waarde van de polis jaarlijks worden aangegeven, als onderdeel van de rendementsgrondslag in die box. Is de premie slechts gedeeltelijk aftrekbaar, dan moet de polis worden gesplitst. Voor bepaalde oude polissen is dat echter weer niet nodig, namelijk wanneer het niet-aftrekbare deel van de premie minder bedraagt dan € 2.269 en de polis is afgesloten vóór 14 september 1999 (Art. 3.107a, tweede lid, Wet IB 2001). Vanaf 1 januari 2021 gaan alle verzekeringspolissen die vóór 1 januari 2001 zijn afgesloten en waarvan de premies niet of slechts gedeeltelijk zijn afgetrokken, over naar box 3.

In het belastingstelsel is nauwkeurig omschreven welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan om voor aftrek in aanmerking te komen. Vervolgens is het de vraag hoeveel aftrek is toegestaan. Voor het antwoord op die vraag gelden enkele ingewikkelde regels. Overigens bestaan er verschillende computerprogramma's waarmee men kan uitrekenen of men recht heeft op premieaftrek, en zo ja, tot welk bedrag. Een daarvan is het rekenprogramma lijfrente van de belastingdienst zelf, te vinden op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl). Om de berekening goed te kunnen maken, moet men weten wat de pensioenaangroei in een bepaald jaar is. Dat is ook de reden dat pensioenfondsen en verzekeraars aan werknemers jaarlijks een opgaaf verstrekken waarin die aangroei staat vermeld.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 13:52
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login