Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:36

Oude lijfrentepolissen

Geschreven door 

Betaalde premies voor een lijfrenteverzekering waren tot 1 januari 2001 binnen zekere grenzen aftrekbaar. De verzekering en de premies moesten daarvoor uiteraard wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De toekomstige lijfrente-uitkeringen uit dergelijke oude polissen behoren in principe tot het box-1-inkomen. De verzekeringsmaatschappij houdt op die uitkeringen ook loonbelasting in. Maar ook als de premies niet of slechts gedeeltelijk zijn afgetrokken, wordt de polis in principe in box 1 belast. Daarvoor geldt dan de saldomethode. Die houdt in dat de uitkeringen pas worden belast zo gauw het totaal van de uitkeringen het bedrag van de niet afgetrokken premies overschrijdt. De praktijk is evenwel dat vrijwel iedereen erop mikte om voor een lijfrenteverzekering een zodanige premie te betalen dat deze volledig aftrekbaar was. En daardoor zullen de toekomstige uitkeringen op oude polissen normaal gesproken volledig in box 1 worden belast.

Wel moet nog rekening worden gehouden met het overgangsrecht. De hoofdregel daarvan is, dat op bestaande verzekeringen het oude recht van toepassing blijft. Het gaat dan alleen om de belastingheffing over de tot en met 31 december 2000 opgebouwde rechten. Premies die na die datum worden betaald op verzekeringen die vóór 31 december 2000 zijn afgesloten, zijn alleen aftrekbaar binnen de grenzen van de nieuwe wettelijke regeling. Eigenlijk zouden deze bestaande verzekeringen dus moeten worden gesplitst. Maar in de praktijk zal dat zelden nodig zijn; gevolgen zijn er in feite alleen bij bestaande verzekeringen waarvan de premies niet of slechts gedeeltelijk zijn afgetrokken. Het is voor de praktijk daarom wel van belang om telkens na te gaan of de in het verleden betaalde premies volledig zijn afgetrokken of niet.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 12:46
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login