Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:28

Terugploegregeling

Geschreven door 

De premies voor een lijfrenteverzekering zijn in elk geval aftrekbaar in het kalenderjaar waarin ze zijn betaald (Art. 3.130 Wet IB 2001). Uiteraard moet daarvoor dan wel voldoende aftrekruimte bestaan. In de tot en met 2010 geldende terugploegregeling geldt dat alleen premies in de jaar- en reserveringsruimte die binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar worden betaald, nog in het voorgaande kalenderjaar kunnen worden afgetrokken.Vanaf 2011 geldt dat premies voor lijfrenten die binnen 6 maanden na afloop van een kalenderjaar worden betaald, nog in het voorgaande kalenderjaar kunnen worden afgetrokken (art. 3.130, tweede lid, Wet IB 2001). Maar daar gaan we hier niet verder op in.
Bij de aangifte moet wel worden verzocht om toepassing van deze terugploegregeling. Mochten de premies zijn betaald nadat de aangifte is ingestuurd, dan kan dat verzoek ook naderhand worden gedaan. Indien is verzuimd de premie af trekken, keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat ambtshalve vermindering mogelijk is als binnen 5 jaar na afloop van het desbetreffende kalenderjaar een verzoekschrift wordt ingediend. In sommige situaties kan de 5-jaarstermijn zelfs worden verruimd naar een 10-jaarstermijn (Onderdeel 8.1.3 van het besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M, Stcrt. 2010, 7589, V-N 2010/25.11. Feitelijk wordt aangesloten bij het beleidsbesluit over ambtshalve vermindering van 25 maart 1991, nr. DB89/735, V-N 1991, blz. 971, pt. 3).

Premies die in rekening-courant met de eigen BV zijn geboekt, zijn niet aftrekbaar, omdat de verrekening heeft geleid tot een schuldig gebleven bedrag, aldus Hof Arnhem 12 januari 2010, nr. 07/00336 en nr. 07/00337, LJN: BL0281.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 13:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login