Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Aftrekruimte

Aftrekruimte

Ook tekorten uit de jaren 1994 tot en met 2000 – toen dit systeem nog niet bestond – mag men volgens hetzelfde 7-jaarsprincipe van de reserveringsruimte inhalen. Daarvoor moet voor elk van die achterliggende jaren…
woensdag, 11 juli 2012 12:28

Reserveringsruimte

Geschreven door
De jaarruimte die in een bepaald jaar niet is gebruikt, mag worden doorgeschoven naar een volgend jaar; dit wordt de reserveringsruimte genoemd (Art. 3.127, tweede lid, Wet IB 2001). Dat kan tot ten hoogste 7…
woensdag, 11 juli 2012 12:28

Terugploegregeling

Geschreven door
De premies voor een lijfrenteverzekering zijn in elk geval aftrekbaar in het kalenderjaar waarin ze zijn betaald (Art. 3.130 Wet IB 2001). Uiteraard moet daarvoor dan wel voldoende aftrekruimte bestaan. In de tot en met…
woensdag, 11 juli 2012 12:25

Jaarruimte

Geschreven door
De wet heeft als uitgangspunt dat iedereen op 65-jarige leeftijd een oudedagsvoorziening ter grootte van 70% van het laatstgenoten inkomen moet kunnen halen. Vaak heeft men bij de werkgever een pensioenregeling. Als dat een eindloonregeling…
woensdag, 11 juli 2012 12:24

Aftrekruimte

Geschreven door
De huidige wet biedt een aantal mogelijkheden voor een lijfrenteaftrek. Daar worden echter grenzen aan gesteld, althans voor zover het gaat om pensioentekortverzekeringen. Momenteel bestaat eigenlijk alleen de jaarruimteaftrek. Die aftrekmogelijkheid is alleen beschikbaar voor…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login