Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 27 juni 2012 08:26

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Geschreven door 

De voorwaarden voor toekenning van de kinderopvangtoeslag zijn onder andere:

  • de aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • de kosten van de kinderopvang worden door de aanvrager en/of toeslagpartner zelf gedragen;
  • de opvang vindt plaats bij of via een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is ingeschreven. Onder kinderopvang wordt verstaan de opvang van een kind tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs begint;
  • de aanvrager én de eventuele toeslagpartner genieten inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking, winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of ontvangen een bijdrage van de gemeente of het UWV op grond van de Wet kinderopvang. Daarnaast zijn er nog bijzondere doelgroepen die hier niet nader worden genoemd;
  • er woont ten minste 1 kind in bij de aanvrager;
  • de aanvrager ontvangt voor het inwonende kind de kinderbijslag of pleegouderbijdrage of draagt in belangrijke mate (30% of meer) bij aan de kosten van levensonderhoud.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een percentage van de kosten die de aanvrager en toeslagpartner voor de opvang maakt. Het percentage is afhankelijk van:

  • het toetsingsinkomen van de aanvrager en de eventuele toeslagpartner samen;
  • het aantal kinderen dat van de opvang gebruik maakt;
  • de opvangkosten;
  • de soort kinderopvang.

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om bij te dragen aan de kosten voor kinderopvang. Deze werkgeversbijdrage wordt automatisch door de belastingdienst als extra toeslag uitgekeerd. In 2006 en 2005 was de bijdrage van de werkgever nog vrijwillig. De werkgever of uitkeringsinstantie van de aanvrager en de eventuele toeslagpartner mochten samen maximaal 1/3 deel van de opvangkosten onbelast vergoeden. Deden zij dit niet dan kon de aanvrager in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming in de opvangkosten.

De tegemoetkoming is tevens afhankelijk van de uurprijs van de kinderopvang. Er wordt een maximumbedrag per uur vergoed. Is de in rekening gebrachte uurprijs hoger dan dit maximum, dan komen de kosten van het meerdere voor rekening van de aanvrager en zijn toeslagpartner.

 soort opvang 2012
 kinderdagverblijven  € 6,36
 gastouderopvang  € 5,09
 buitenschoolse opvang  € 5,93
Laatst aangepast op maandag, 10 september 2012 08:25
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login