Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:07

Vrijstelling KEW

Geschreven door 
Bij de kapitaalverzekering eigen woning bestaat de rente, zoals vermeld, uit het verschil tussen uitkering en betaalde premies. Die rente is belast, maar er geldt een vrijstelling. En hoewel het natuurlijk die rente is waarvoor de vrijstelling geldt, slaat het bedrag van die vrijstelling op de hoogte van de hele uitkering. De vrijstelling geldt voor de rente in een uitkering tot € 34.300 bij ten minste 15 (verzekerings)jaar premiebetaling en tot € 151.000 bij ten minste 20 (verzekerings)jaar premiebetaling. Een (verzekerings)jaar is een periode van twaalf maanden gerekend vanaf het moment van afsluiten van de verzekeringsovereenkomst.

Als er in de uitkering geen rente zit – omdat de uitkering niet hoger is dan het totaal aan betaalde premies – doen de vrijstellingen er niet toe; die zijn immers alleen bedoeld voor de rente, en die is er dan juist niet.

Voorbeeld 31

Iemand heeft een kapitaalverzekering eigen woning met een jaarlijkse premie van € 2.000 en een looptijd van 30 jaar. Aan het eind volgt een uitkering van € 111.000. De rente bedraagt dan € 111.000 – (30 x € 2.000) = € 51.000. Omdat de totale uitkering van € 111.000 minder bedraagt dan de vrijstelling van € 151.000, blijft de rente van € 51.000 onbelast.
 
Komt de uitkering boven het bedrag van de vrijstelling uit, dan is de rente die in dat meerdere zit, belast. Die rente wordt naar evenredigheid berekend.

Voorbeeld 32

Iemand heeft een kapitaalverzekering eigen woning met een jaarlijkse premie van € 4.000 en een looptijd van 30 jaar. Aan het eind volgt een uitkering van € 225.000. De rente bedraagt dan € 225.000 – (30 x € 4.000) = € 105.000. In dit geval bedraagt de totale uitkering meer dan de maximale vrijstelling van € 151.000. Daarom wordt de rente deels belast, en wel als volgt. Het deel van de uitkering boven de vrijstelling bedraagt € 225.000 – € 151.000 = € 74.000, terwijl de rente zoals gezegd € 105.000 bedraagt. Belast is dan (€ 74.000: € 225.000) x € 105.000 = € 34.533. Hierop is het progressieve tarief van maximaal 52% in box 1 van toepassing.
 
Tip
De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Als iemand een partner heeft en een lening moet afsluiten van bijvoorbeeld € 250.000, zou ieder van hen een polis kunnen nemen met een verzekerd bedrag van € 125.000. Voor beiden blijft dan de uitkering binnen de grenzen voor de vrijstelling.
 

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 09:58
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login