Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Vrijstelling

Vrijstelling

Het maximale uitkeringsbedrag wordt verhoogd als de polis tot uitkering komt door het overlijden van de partner, echter slechts voor zover deze diens vrijstelling bij leven nog niet heeft gebruikt. De verhoging bestaat dus uit…
Als iemand emigreert zonder de polis te beëindigen, wordt eveneens een fictieve uitkering in aanmerking genomen. En net als bij verkoop van de eigen woning geldt de hoge vrijstelling van € 151.000, of het bedrag…
woensdag, 11 juli 2012 13:12

Fictieve uitkering deel II

Geschreven door
Wie zijn woning verkoopt en geen nieuwe eigen woning koopt, voldoet niet langer aan de voorwaarden voor de kapitaalverzekering eigen woning. Dat betekent dat op dat moment de kapitaalverzekering fictief tot uitkering komt. Mogelijk laat…
woensdag, 11 juli 2012 13:10

Meerdere KEW afgesloten

Geschreven door
Het kan best gebeuren dat iemand in zijn leven meer dan 1 kapitaalverzekering eigen woning afsluit. Bijvoorbeeld omdat hij na verloop van tijd zijn eerste woning inruilt voor een duurdere. Niet noodzakelijk, maar wel waarschijnlijk…
Naast de looptijd van de verzekering zijn er nog andere factoren die de omvang van de vrijgestelde rente bepalen. De omvang van de schuld bijvoorbeeld. De vrijgestelde uitkering kan namelijk nooit hoger zijn dan het…
woensdag, 11 juli 2012 13:07

Vrijstelling KEW

Geschreven door
Bij de kapitaalverzekering eigen woning bestaat de rente, zoals vermeld, uit het verschil tussen uitkering en betaalde premies. Die rente is belast, maar er geldt een vrijstelling. En hoewel het natuurlijk die rente is waarvoor…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login