Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:03

Looptijd en bandbreedte KEW

Geschreven door 
Van een kapitaalverzekering eigen woning kan alleen sprake zijn als ten minste 15 jaar lang, of bij eerder overlijden tot dat moment, jaarlijks premies worden betaald. In die situatie wordt echter alleen geprofiteerd van de lage vrijstelling. In de praktijk zal er daarom al gauw 20 jaar lang premie moeten worden betaald. Het begrip jaarlijks houdt in dat onafgebroken gedurende 15 of 20 verzekeringsjaren premie moet worden betaald. Onder een verzekeringsjaar wordt verstaan een periode van twaalf maanden gerekend vanaf het moment van afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en dus niet kalenderjaar. Voor de vaststelling van deze periode is de aanvang van de verzekering bepalend. Als de polis tegelijk met de lening wordt afgesloten, is dat vrij simpel. Maar stel dat iemand een polis afsluit en nog in een huurhuis woont. In dat geval valt de polis in box 3. Als hij dan na 4 jaar een woning koopt en de polis omzet in een kapitaalverzekering eigen woning, tellen de eerste 4 jaar gewoon mee voor de beoordeling van de looptijd.

Ook geldt er een maximumlooptijd van 30 jaar. Op dat moment moet de schuld dus afgelost zijn. Laat men de polis toch doorlopen, dan wordt er een fictieve uitkering verondersteld en gaat de polis vanaf dat moment naar box 3. Daarnaast is er dan geen renteaftrek meer over dat deel van de hypotheek dat correspondeert met het bedrag van de fictieve uitkering.

Verder mag gedurende de looptijd van de verzekering de hoogste premie niet meer bedragen dan 10-maal de laagste premie. Tussentijdse verhogingen of verlagingen van de premie zijn dus mogelijk, als maar binnen die bandbreedte wordt gebleven. Voor de toetsing van de bandbreedte worden maand- of kwartaalpremies herleid tot de in 1 jaar totaal betaalde premies.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 10:03
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login