Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning

Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning

Het moet gaan om een eigen woning van de verzekeringnemer – degene die de verzekering afsluit – zijn echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie hij een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Ook hier geldt in…
De verzekering moet worden afgesloten bij een professionele verzekeringsmaatschappij. Wie een kapitaalverzekering afsluit bij een ander dan een professionele verzekeringsmaatschappij, heeft dus geen vrijstelling, ook niet als de verzekering is afgesloten om er ooit een…
Bij een kapitaalverzekering eigen woning moet sprake zijn van een eenmalige uitkering. Men kan dus geen polis afsluiten waarbij de uitkering in gedeelten plaatsvindt. Het is echter wel toegestaan om een polis te nemen die…
woensdag, 11 juli 2012 13:03

Looptijd en bandbreedte KEW

Geschreven door
Van een kapitaalverzekering eigen woning kan alleen sprake zijn als ten minste 15 jaar lang, of bij eerder overlijden tot dat moment, jaarlijks premies worden betaald. In die situatie wordt echter alleen geprofiteerd van de…
Veelal wordt voor de aankoop van een eigen woning een lening afgesloten. Maar ook voor een verbouwing – nieuwe keuken, uitbreiding, serre en dergelijke – kan men andermans geld nodig hebben. Datzelfde geldt voor groot…
De kapitaalverzekering eigen woning moet altijd gekoppeld zijn aan een lening op een eigen woning die tot hoofdverblijf dient. Een koppeling met een (hypothecaire) geldlening voor een tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiehuisje, is dus niet…
De uitkering van de kapitaalverzekering eigen woning moet worden gebruikt voor de aflossing van de (hypothecaire) geldlening. Het mag daarbij gaan om allerlei leningen, mits ze maar betrekking hebben op schulden die zijn aangegaan om…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login