Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:24

Polissen vóór brede herwaardering

Geschreven door 
Voor kapitaalverzekeringen van vóór de invoering van de Brede Herwaardering, op 1 januari 1992, gold in het verleden een zeer ruim vrijstellingsregime. Het kwam erop neer dat alle in de uitkering begrepen rente in de meeste gevallen volledig onbelast bleef. Dat gold ten eerste voor een uitkering bij overlijden vóór het bereiken van de 72-jarige leeftijd. Bij overlijden op of na de 72-jarige leeftijd was de rente onbelast als de uitkering, samen met andere uitkeringen, niet meer dan € 2.269 (bedrag 2000) bedroeg.
De uitkering bij leven was volledig belastingvrij als:
• gedurende ten minste 12 jaar jaarlijks premie werd betaald;
• de hoogste premie niet meer bedroeg dan een bepaalde factor maal de laagste premie; die factor bedroeg, bij een looptijd van:
- niet meer dan 15 jaar: 5;
- 16 tot en met 20 jaar: 10;
- 21 tot en met 30 jaar: 15;
- meer dan 30 jaar: 20.
Wat is er nu gebeurd met deze polissen na invoering van de Wet IB 2001? Daarvoor is het volgende onderscheid van belang:
1. de polis wordt ongewijzigd voortgezet, dat wil zeggen, ze blijft voldoen aan de voorwaarden van het oude overgangsregime in het kader van de Brede Herwaardering;
2. de polis wordt gewijzigd en voldoet daardoor niet meer aan de voorwaarden van het tot 1 januari 2001 geldende overgangsregime.
Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 09:12
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login