Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:25

Polis naar box 1 of naar box 3 IB

Geschreven door 
In dat geval heeft de verzekeringnemer de keuze om de polis in box 1 of box 3 onder te brengen. Hij kan echter alleen voor box 1 kiezen als hij de polis heeft laten aanmerken als een kapitaalverzekering eigen woning. Vervolgens geldt voor de belastingheffing over deze polis het regime voor de kapitaalverzekering eigen woning. Dat betekent in principe dat de rente is vrijgesteld in een uitkering van maximaal € 151.000, dan wel het bedrag van de hypotheekschuld als die lager is. Daar komt echter iets bij. In eerste instantie bepaalt de verzekeringnemer zijn maximale vrijstelling volgens de nieuwe wetgeving. Vervolgens bepaalt hij de waarde van de polis op het moment dat hij ervoor kiest deze als kapitaalverzekering eigen woning aan te merken. Die waarde telt hij bij zijn oorspronkelijke vrijstelling op. Het totaal vormt de uitkering waarvan de rente is vrijgesteld. Deze verhoging geldt echter alleen als de polis blijft voldoen aan de voorwaarden die vóór de invoering van de Brede Herwaardering aan deze polis werden gesteld. Zodra iets wordt gewijzigd waardoor niet meer aan die voorwaarden wordt voldaan, vervalt de verhoging en heeft men dus slechts recht op een vrijstelling bij een uitkering van € 151.000.

Wilde, of kon de verzekeringnemer de polis niet omzetten in een kapitaalverzekering eigen woning, dan wordt de polis belast in box 3. Normaal gesproken moet hij over de waarde van de polis dan jaarlijks 1,2% belasting betalen. In de meeste gevallen kan echter worden geprofiteerd van een tijdelijke vrijstelling in deze box. Die vrijstelling geldt alleen voor polissen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999. Tot en met 14 september 2029 – dus 30 jaar lang – worden deze, tezamen met eventuele andere polissen die in box 3 terechtkomen, tot een gezamenlijk bedrag van € 123.428 niet meegeteld voor de vermogensrendementsheffing. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. Zo gauw de waarde hoger is, telt het meerdere wel mee. En vanaf 14 september 2029 geldt dat voor de hele polis. Overigens zullen de meeste polissen tegen die tijd al wel tot uitkering zijn gekomen. Verdere voorwaarden zijn dat het verzekerd kapitaal niet tussentijds is verhoogd en dat de looptijd niet is verlengd. Verhogingen van het verzekerd kapitaal door een bestaande, normale optieclausule zijn echter wel toegestaan.

Bedacht moet worden dat een dergelijke oude polis al een tijdje kan lopen, zodat er dus in de op 31 december 2000 opgebouwde waarde ook al de nodige rente zat. Die rente wordt, vrijstellingen daargelaten, in box 1 belast. Dat wordt echter pas op het uitkeringsmoment bekeken, en daarbij geldt bovendien een bijzondere regeling. Voor het bepalen van de belaste rente wordt namelijk uitgegaan van een uitkering van ten hoogste € 123.428 (het eventuele meerdere wordt namelijk al in box 3 belast). Op die uitkering worden alle tot het uitkeringsmoment betaalde premies in mindering gebracht als de uitkering binnen de € 123.428 blijft; anders worden alleen de premies tot het moment waarop de polis een waarde van € 123.428 heeft bereikt in aanmerking genomen. Had de polis echter op 31 december 2000 al een waarde van meer dan € 123.428, dan moet die hogere waarde worden genomen en moeten daarop de tot die datum betaalde premies in mindering worden gebracht.

Vervolgens wordt bekeken of er op de aldus berekende rente een vrijstelling van toepassing is, volgens de voorwaarden die vóór de Brede Herwaardering golden. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt deze rente op het uitkeringstijdstip alsnog belast tegen het progressieve tarief van box 1.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 09:10
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login