Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:28

Polis omzetten in KEW (kapitaalverzekering eigen woning)

Geschreven door 
Als de polis een kapitaalverzekering eigen woning wordt, valt ze in box 1 en wordt de rente in de uitkering belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. In feite geldt het regime voor de kapitaalverzekering eigen woning. Dat betekent in principe dat de rente is vrijgesteld in een uitkering van thans maximaal € 151.000, dan wel het bedrag van de schuld als die lager is. Er moet dan wel 20 jaar premie zijn betaald en de hoogste premie mag niet meer zijn dan 10-maal de laagste premie. Bij 15 jaar premie betalen geldt een vrijstelling van € 34.300. Anders dan bij de kapitaalverzekering van vóór de Brede Herwaardering mag hier niet de waarde in het economische verkeer op 31 december 2000 bij de hierboven genoemde vrijstelling worden opgeteld. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat voor zulke kapitaalverzekeringen toch al een maximum gold. De wetgever was niet van plan om de belastingplichtige een extra vrijstelling te gunnen. Voor kapitaalverzekeringen van vóór de Brede Herwaardering ligt dat anders, omdat daar een onbeperkte vrijstelling voor gold.
Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 08:55
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login