Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:29

Polis gaat over naar box 3

Geschreven door 
Wil of kan de verzekeringnemer de polis niet omzetten in een kapitaalverzekering eigen woning, dan wordt de polis belast in box 3. Normaal gesproken moet hij over de waarde van de polis dan jaarlijks 1,2% belasting betalen. Mogelijk kan hij echter profiteren van een tijdelijke vrijstelling in deze box. Die vrijstelling geldt alleen voor polissen die zijn afgesloten vóór 14 september 1999. Tot en met 14 september 2029 – dus 30 jaar lang – worden deze, tezamen met eventuele andere polissen die in box 3 terechtkomen, tot een gezamenlijk bedrag van € 123.428 niet meegeteld voor de vermogensrendementsheffing. Verdere voorwaarden zijn dat het verzekerd kapitaal niet is verhoogd en dat de looptijd niet is verlengd. Verhogingen van het verzekerd kapitaal op grond van een optieclausule brengen deze vrijstelling niet in gevaar. Is het verzekerd kapitaal na 13 september 1999 wel verhoogd, maar is deze verhoging vóór 1 juli 2001 weer teruggedraaid, dan gaat de vrijstelling niet verloren. Hetzelfde geldt voor een verlenging die is teruggedraaid.

Net als bij polissen van vóór de Brede Herwaardering zit er in de op 31 december 2000 opgebouwde waarde al de nodige rente die, vrijstellingen daargelaten, in principe in box 1 wordt belast. Dat wordt echter pas op het uitkeringsmoment bekeken, en daarbij geldt bovendien een bijzondere regeling. Voor het bepalen van de belaste rente wordt namelijk uitgegaan van een uitkering van ten hoogste € 123.428 (het eventuele meerdere wordt namelijk al in box 3 belast). Op die uitkering moeten alle tot het uitkeringsmoment betaalde premies in mindering worden gebracht als de uitkering binnen de € 123.428 blijft; anders worden alleen de premies tot het moment waarop de polis een waarde van € 123.428 heeft bereikt, in aanmerking genomen. Heeft de polis echter op 31 december 2000 al een waarde van meer dan € 123.428, dan moet die hogere waarde worden genomen en worden daarop de tot die datum betaalde premies in mindering gebracht.

Vervolgens wordt bekeken of op de aldus berekende rente een vrijstelling van toepassing is, volgens de voorwaarden die na de Brede Herwaardering golden. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt deze rente alsnog belast tegen het progressieve tarief van box 1.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 08:52
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login