Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:21

Kapitaalverzekering tegen koopsom

Geschreven door 
In het stelsel van vóór 2001 gold voor kapitaalverzekeringen tegen koopsom alleen een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente als de uitkering het gevolg was van het overlijden van de verzekerde vóór het bereiken van de 72-jarige leeftijd. Als alleen een overlijdensuitkering was verzekerd en de uitkering vond plaats na het bereiken van de 72-jarige leeftijd, was de rente vrijgesteld als de overlijdensuitkeringen in totaal niet hoger waren dan € 5.627 (bedrag van 2000). Sinds 1 januari 2001 vallen deze overlijdensrisicoverzekeringen in box 3, waarvoor ook weer een vrijstelling geldt (Art. 5.10 Wet IB 2001).

De overige bestaande polissen – polissen die dus ook uitkeren als de verzekerde aan het einde van de looptijd nog in leven is – zijn in box 1 ondergebracht. Dat betekent dat te zijner tijd de rente – uitkering minus koopsom – wordt belast tegen het progressieve tarief.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 09:18
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login