Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Oude kapitaalverzekeringen

Oude kapitaalverzekeringen

Veruit de meeste kapitaalverzekeringen zijn die met regelmatige premiebetaling. Dat komt vooral omdat deze vorm fiscaal gunstig tot zeer gunstig werd behandeld: de rente over de spaarpremie was tot op zekere hoogte belastingvrij, en was…
In het stelsel van vóór 2001 gold voor kapitaalverzekeringen tegen koopsom alleen een vrijstelling voor de in de uitkering begrepen rente als de uitkering het gevolg was van het overlijden van de verzekerde vóór het…
woensdag, 11 juli 2012 13:21

Spaarverzekering

Geschreven door
Een spaarverzekering is een kapitaalverzekering die niet alleen tot uitkering komt bij het overlijden van de verzekerde, maar ook na het verstrijken van een bepaalde looptijd. Ze zijn er in vele soorten en maten. Het…
woensdag, 11 juli 2012 13:20

Risicoverzekeringen

Geschreven door
Een risicoverzekering wordt alleen uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. De premie voor zo'n verzekering is relatief gering. Er zijn ook polissen waarvoor men slechts 1-maal aan het begin van de looptijd een premie betaalt.…
Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten vóór 1 januari 2001, gelden speciale regels. Dit zogeheten overgangsrecht is bepaald niet eenvoudig. Niet zozeer voor kapitaalverzekeringen in combinatie met een hypotheek – zoals de leven- en spaarhypotheek –…

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login