Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 13:15

Polis voldoet niet meer aan de voorwaarden

Geschreven door 
Zodra de polis niet meer aan de voorwaarden voldoet, veronderstelt de wet dat er een fictieve uitkering heeft plaatsgevonden. Als iemand bijvoorbeeld verhuist naar een huurwoning, heeft hij geen eigen woning meer en voldoet de polis niet meer. Dat is ook het geval als de betaalde premie niet meer binnen de wettelijke bandbreedte blijft, of als iemand gaat scheiden en niet langer meer in de woning woont (op een overgangsperiode van maximaal 2 jaar na). In al die gevallen moet hij bij de verzekeraar de waarde in het economische verkeer van de polis opvragen. Van die waarde wordt namelijk voor de fictieve uitkering uitgegaan. Deze fictieve uitkering wordt vervolgens verminderd met de betaalde premies. Het positieve verschil daartussen wordt aangemerkt als rente en in principe in box 1 belast. Wel kan hij mogelijk nog gebruikmaken van de vrijstelling.
Gedurende de eerste jaren van de verzekering komt men overigens nooit aan een positief verschil en zal er dus ook niets worden belast; de waarde in het economische verkeer van de polis is dan namelijk beduidend lager dan wat er bij elkaar aan premies is betaald. Dat komt doordat de verzekeringsmaatschappij bij de aanvang van de verzekering relatief veel kosten op de te beleggen premies in mindering brengt; bovendien mogen bij de betaalde premies normaal gesproken ook die voor het overlijdensrisicodeel worden meegeteld. Voor alle duidelijkheid: een negatief verschil levert geen aftrekpost op.
Vanaf het moment dat de polis niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de kapitaalverzekering eigen woning, verhuist ze naar box 3. Vanaf dat moment wordt over de waarde van de polis dus 1,2% belasting geheven.

Voorbeeld 36

Iemand heeft een eigen woning gekocht voor € 125.000. Daarbij heeft hij een spaarhypotheek afgesloten. De jaarlijkse premie bedraagt € 2.500. Na 7 jaar verkoopt hij de woning en gaat hij in een huurhuis wonen. Op dat moment voldoet de polis niet meer aan de voorwaarden en wordt een fictieve uitkering aangenomen. De waarde in het economische verkeer van de polis op dat moment bedraagt bijvoorbeeld € 19.000. De rente bedraagt dan dus € 19.000 – (7 x € 2.500) = € 1.500. Op die rente kan nog een vrijstelling van toepassing zijn. Aan het einde van het jaar telt de polis mee in box 3.
 
Een fictieve uitkering wordt ook aangenomen als de polis wordt afgekocht of vervreemd. Van een vervreemding is bijvoorbeeld sprake als de verzekeringnemer de rechten uit de polis aan een ander verkoopt. Bij afkoop ontvangt hij van de verzekeraar de afkoopwaarde, en dat is ook de waarde die voor de fiscus telt, ook al is die vaak lager dan de waarde in het economische verkeer. Opvallend is overigens dat de wet geen fictieve uitkering aanneemt als de polis wordt verpand. Bij zo'n verpanding geeft men alle rechten op de polis aan een ander, bijvoorbeeld de bank. Op die manier weet de bank zeker dat de uitkering zal worden gebruikt voor de aflossing van de lening.
Ook als de verzekering gedeeltelijk tot uitkering komt, wordt op dat moment de hele polis geacht tot uitkering te zijn gekomen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als er meer dan 1 verzekerde op de polis is vermeld en een uitkering volgt bij het overlijden van een van hen. Tot slot wordt ook een fictieve uitkering aangenomen zodra een looptijd van 30 jaar wordt overschreden. Met name hierdoor zullen in de praktijk de meeste polissen straks uiterlijk na 30 jaar eindigen.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 09:44
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Fictieve uitkering KEW »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login