Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 12:51

Kapitaalverzekering in box 3

Geschreven door 
Kapitaalverzekeringen, anders dan de kapitaalverzekering eigen woning, worden vanaf 1 januari 2001 belast in box 3. Dat betekent dat de belastingplichtige op 1 januari van elk jaar de waarde in het economische verkeer van zijn kapitaalverzekering moet weten. Zijn verzekeraar zal hem die informatie verschaffen. Over de totale waarde van alle bezittingen die in box 3 vallen, dus inclusief deze eventuele kapitaalverzekeringen, wordt een fictief rendement van 4% verondersteld. Daarbij bestaat uiteraard recht op het heffingvrij vermogen. Over de waarde minus de vrijstelling wordt vervolgens 30% belasting geheven. Met andere woorden, over de waarde van de polis is (afgezien van de vrijstelling) 1,2% belasting verschuldigd.

Voorbeeld 27

Iemand heeft een kapitaalverzekering afgesloten waarvoor hij jaarlijks € 600 premie betaalt. De waarde van de polis op 1 januari van enig jaar is € 45.000. Op 31 december van datzelfde jaar is deze waarde gestegen tot € 48.000. De waarde op 1 januari is van belang voor het bepalen van de rendementsgrondslag, dus € 45.000. Het forfaitaire rendement (4%) is dan € 1.800. Het heffingvrij vermogen even buiten beschouwing latend, moet hij hierover 30%, dat is € 540 inkomstenbelasting betalen. Of kortweg 1,2% over € 45.000 is € 540.
 
Voorbeeld 28
Iemand betaalt al 30 jaar lang jaarlijks een premie van € 600 voor een kapitaalverzekering. Uiteindelijk komt er een uitkering van € 65.000. Op 1 januari van het jaar waarin de verzekering tot uitkering komt, zal de waarde van de polis bijvoorbeeld € 64.500 bedragen. De uitkering schenkt hij direct aan zijn kleinkinderen, waardoor hij op 31 december geen geld meer over heeft. In het jaar van de uitkering bedraagt het vermogen dan € 65.000 (het bedrag op 1 januari). Daarover is hij uiteindelijk 1,2% inkomstenbelasting, oftewel € 780, verschuldigd (exclusief vrijstellingen). Dat hij in werkelijkheid in dat jaar € 47.000 aan rendement heeft gerealiseerd (€ 65.000 minus 30 keer € 600), doet er niet toe. Overigens is hij in al die voorgaande jaren natuurlijk ook in box 3 aangeslagen voor de toen geldende waarde van de polis.
 
Niet alleen de kapitaalverzekering zelf valt in box 3. Ook een lening die men aangaat om de jaarlijkse premies te betalen, hoort in box 3 thuis. Uiteraard komt die lening in mindering op het vermogen waarover het forfaitaire rendement wordt berekend; van de schulden in box 3 mag echter een bedrag van € 2.900 niet worden meegeteld (Art. 5.3, derde lid, onderdeel e, Wet IB 2001). Voor fiscale partners geldt daarbij een bijzondere regeling.

Voorbeeld 29

Iemand heeft een levensverzekering afgesloten waarvoor hij jaarlijks € 600 premie betaalt. De waarde van de polis op 1 januari is € 45.000. Op 31 december is de waarde van de polis € 48.000. De waarde voor box 3 is derhalve € 45.000. De verzekeringnemer heeft de premie al een aantal jaren moeten lenen en heeft daardoor een schuld opgebouwd van € 3.000; daarvan telt echter een bedrag van € 2.900 niet mee voor de berekening van het forfaitaire rendement. Het te belasten vermogen bedraagt daardoor € 45.000 minus € 100, oftewel € 44.900. Hierover betaalt hij 1,2%, oftewel € 539 inkomstenbelasting. Daarbij is wederom geen rekening gehouden met de vrijstellingen.
 
Op het principe dat alle kapitaalverzekeringen, niet zijnde een kapitaalverzekering eigen woning, in box 3 onder de vermogensrendementsheffing vallen, is één uitzondering gemaakt: voor bepaalde risicoverzekeringen geldt een vrijstelling.

Laatst aangepast op vrijdag, 14 september 2012 10:55
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Overlijdensrisicoverzekering »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login