Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen

Het uitgangspunt van de Wet IB 2001 is dat belastingplichtigen slechts eenmalig een vrijstelling in box 1 kunnen gebruiken. Er geldt dus geen vrijstelling per polis meer, maar een vrijstelling per persoon waarvan iemand gedurende…
Brede herwaarderinglijfrenten worden sinds 1 januari 2009 volledig in box 1 belast.
Polissen die zijn afgesloten tussen 14 september 1999 en 31 december 2000 vallen in principe ook onder het overgangsregime dat geldt voor polissen van na de Brede Herwaardering. Ook deze polissen konden dus worden omgezet…
woensdag, 11 juli 2012 13:29

Polis gaat over naar box 3

Geschreven door
Wil of kan de verzekeringnemer de polis niet omzetten in een kapitaalverzekering eigen woning, dan wordt de polis belast in box 3. Normaal gesproken moet hij over de waarde van de polis dan jaarlijks 1,2%…
Als de polis een kapitaalverzekering eigen woning wordt, valt ze in box 1 en wordt de rente in de uitkering belast tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. In feite geldt het regime voor de…
Met de Brede Herwaardering van 1 januari 1992 is de belastingvrijstelling voor uitkeringen uit kapitaalverzekeringen aan banden gelegd. Voor uitkeringen bij overlijden vóór het bereiken van de 72-jarige leeftijd bleef alles bij het oude. Daarnaast…
woensdag, 11 juli 2012 13:26

Polis wordt gewijzigd

Geschreven door
In dit geval zijn er 2 mogelijkheden. De eerste is dat de polis nog wel voldoet aan de voorwaarden voor kapitaalverzekeringen van na de Brede Herwaardering. Hoe het dan gaat, wordt besproken in de paragraaf…
In dat geval heeft de verzekeringnemer de keuze om de polis in box 1 of box 3 onder te brengen. Hij kan echter alleen voor box 1 kiezen als hij de polis heeft laten aanmerken…
Voor kapitaalverzekeringen van vóór de invoering van de Brede Herwaardering, op 1 januari 1992, gold in het verleden een zeer ruim vrijstellingsregime. Het kwam erop neer dat alle in de uitkering begrepen rente in de…
Pagina 1 van 5

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login