Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:36

Fictieve dienstbetrekking

Geschreven door 

Als iemand niet in dienstbetrekking werkzaam is, worden zijn arbeidsinkomsten belast volgens de winstbepalingsregels die voor ondernemers gelden (Art. 3.25 Wet IB 2001). Dat kan soms nadelig zijn. Het heeft namelijk onder andere tot gevolg dat zijn opdrachtgever geen onbelaste kostenvergoeding kan verstrekken zoals normale werkgevers dat wel kunnen. Alle vergoedingen – honorarium plus kostenvergoeding – worden beschouwd als inkomsten en alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Wellicht biedt daarvoor het volgende uitkomst. De opdrachtgever en opdrachtnemer zouden een verzoek kunnen indienen om loonbelasting op het honorarium van de opdrachtnemer te mogen inhouden. In dat geval zijn ook de normale regels uit de loonbelasting van toepassing. Daarbij kan een werkgever binnen bepaalde grenzen belastingvrije vergoedingen geven. Dat zou de opdrachtgever dus ook in deze situatie kunnen doen. Hij zal in dat geval overigens ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd zijn.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de belastingdienst hebben samen zogenoemde beleidsregels uitgevaardigd, waarin ze criteria hebben opgenomen voor de beoordeling of een arbeidsrelatie een al of niet fictieve dienstbetrekking, een overige werkzaamheid of een ondernemingsactiviteit vormt (Besluit van 6 juli 2006, nr. DGB2006/857M, Stcrt. 2006, 141, BNB 2006/287, V-N 2006/40.15).

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:15
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login