Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:19

Privégebruik auto van de zaak

Geschreven door 

De auto die de werkgever zijn werknemer ter beschikking stelt en die hij privé kan gebruiken – beter bekend als de auto van de zaak – behoorde tot 1 januari 2006 alleen voor de inkomstenbelasting tot het loon. Sinds die datum wordt de auto van de zaak echter ook in de loonbelasting belast. De meeste werkgevers zullen daarom 25% van de waarde van de auto tot het te belasten loon rekenen, en hierover loonbelasting inhouden. Met ingang van 1 januari 2012 wordt bij het loon het volgende bedrag bijgeteld:

Bijtelling over waarde auto CO2-uitstoot voor diesel CO2-uitstoot voor niet diesel 
 0% (elektrische auto)  < 51 gr/km
 14% (zeer zuinige auto)  < 96 gr/km  51-110 gr/km
 20% (zuinige auto)  ≥ 96, maar < 116 gr/km  ≥ 111, maar < 140 gr/km
 25% (onzuinige auto)  ≥ 116 gr/km  ≥ 140 gr/km

 Vanaf 1 juli 2012 worden de CO2-grenzen voor het 14%-tarief (zeer zuinige auto's) en het 20%-tarief (zuinige auto's) van de bijtelling auto van de zaak aangescherpt.

Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km, die tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 0%-tarief voor de bijtelling. Op auto's die reeds voor 1 januari 2012 zijn aangeschaft en niet meer dan 50 gr/km CO2 uitstoten, is voor zover ze daar nog geen recht op hadden, vanaf 1 januri 2012 tot 1 janurari 2017 het 0% tarief van toepassing. Voor personenauto's met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling.

Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er dan geen onderscheid meer gemaakt.

Mocht de werknemer de auto echter niet of nauwelijks voor privédoeleinden gebruiken – dat wil zeggen voor niet meer dan 500 kilometer per jaar – dan is deze inhouding niet nodig. Bewijzen dat 500 kilometer of minder per jaar wordt gereden kan:
• door het overleggen van een sluitende rittenregistratie;
• door een (collectieve) afspraak met de belastingdienst over hoe de werkgever het privégebruik controleert;
• met een zogenoemde Verklaring geen privégebruik auto, in combinatie met een sluitende rittenregistratie of ander soort bewijs;
• met de zogenoemde vrije bewijsleer, bijvoorbeeld aan de hand van een black box.

Indien er in een kalenderjaar meerdere auto's ter beschikking worden gesteld aan de werknemer, geldt de grens van 500 kilomter voor de auto's gezamenlijk (Rechbank Arnhem 1 februari 2011, nr. 10/1461, LJN: BP6681).
Wanneer de werknemer een bestelauto ter beschikking is gesteld, kan op nog 2 manieren worden bewezen dat looninhouding achterwege kan blijven vanwege een privégebruik van 500 kilometer of minder:
• door een schriftelijk verbod van de werkgever op privégebruik. Hierop moet hij voldoende controleren. Bovendien moet hij sancties opleggen wanneer het verbod niet wordt nageleefd;
• als een bestelauto ter beschikking is gesteld die niet buiten werktijd kan worden gebruikt omdat hij dan op een afgesloten bedrijfsterrein wordt gezet. Dit moet ook te controleren zijn.

Een werknemer die een bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk (dus: 0 kilometer privé) gebruikt, kan vanaf 1 januari 2012 gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Met zo'n verklaring vindt dan geen bijtelling auto van de zaak plaats. Er hoeft dan ook geen rittenresgistratie worden bijgehouden. Dit is een nieuwe regeling naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een rittenregistratie aan te tonen dat het privégebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt.

Nu kan zich de situatie voordoen dat een werknemer met zijn werkgever heeft afgesproken dat deze geen loonbelasting over de auto hoeft in te houden, omdat deze nauwelijks privé wordt gebruikt. Mocht later blijken dat de rittenadministratie niet compleet is, of dat toch te veel privékilometers zijn gemaakt, dan krijgt de werkgever een naheffing en een eventuele boete; hij is namelijk verantwoordelijk voor de inhouding van de loonheffing. Werkgevers zullen dit willen voorkomen en daarom wellicht voor elke auto loonheffing inhouden. Een oplossing is dat de werknemer een Verklaring geen privégebruik auto aanvraagt en zijn werkgever hiervan een afschrift geeft. Die is dan gevrijwaard van een eventuele naheffing, tenzij de werkgever al weet dat de werknemer – ondanks de verklaring – de 500 km-grens overschrijdt. Als de verklaring wordt ingetrokken of als de werknemer niet kan bewijzen dat de 500 km-grens niet is overschreden, dan wordt bij de werknemer nageheven. Houdt de werkgever ondanks de verklaring toch vast aan het inhouden van loonbelasting, dan kan de werknemer hiertegen bij de belastingdienst in bezwaar gaan. Ook kan de werknemer naar onze mening een en ander bij zijn latere aangifte inkomstenbelasting corrigeren. Hij moet dan wel zelf zijn fiscale loon verminderen met de bijtelling. En dat zal bij de inspecteur ongetwijfeld vragen oproepen; de aangifte wijkt dan immers af van de bij de belastingdienst bekende gegevens. Dit is echter niet te voorkomen.

Voor meer informatie over de autokostenregeling verwijzen we naar het afzonderlijke onderdeel Auto van de zaak en privéauto in 2012.

Tip

De belastingdienst controleert vanaf 2010 extra op het privégebruik van de auto van de zaak. In de gevallen dat de belastingdienst constateert dat de bijtelling privégebruik ten onrechte achterwege is gebleven, kan een boete van € 4.920 worden opgelegd.

 

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:38
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login