Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:24

Afwijkende regels voor privégebruik personen- en bestelauto's

Geschreven door 

De regels voor privégebruik gelden in beginsel voor alle personen- en bestelauto's. Afwijkende regels gelden voor:
• de personen- en bestelauto die ouder zijn dan 15 jaar. In plaats van de waarde – cataloguswaarde inclusief BTW en BPM – geldt hiervoor de waarde in het economische verkeer. Is de auto bijvoorbeeld op 1 augustus 2006 15 jaar oud, dan wordt 7 maanden uitgegaan van de waarde en 5 maanden van de waarde in het economische verkeer;
• de bestelauto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor vervoer van goederen. Hierbij valt te denken aan een auto die alleen en bestuurdersstoel heeft en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast. In dat geval geldt een bijtelling van het aantal privékilometers maal de kilometerprijs van de bestelauto;
• auto's die zijn ingericht, en als zodanig uiterlijk kenbaar zijn, om te worden gebruikt door de politie, brandweer, voor het vervoer van zieken en gewonden, voor het vervoer van stoffelijke overschotten, voor het vervoer van zieke of gewonde dieren of voor geldtransport. In dergelijke auto's wordt men, uitzonderingen daargelaten, automatisch geacht niet meer dan 500 kilometer privé te rijden;
• een bestelauto waarbij de werkgever de werknemer schriftelijk heeft verboden om daarin privé te rijden. De werkgever moet dat voldoende controleren en een passende straf toepassen als het verbod niet wordt nageleefd;
• een bestelauto die buiten werktijd op het afgesloten bedrijfsterrein wordt gestald, wat ook voldoende te controleren valt;
• een bestelauto die door 2 of meer werknemers doorlopend afwisselend wordt gebruikt. In dat geval is er geen bijtelling voor de werknemer, maar moet de werkgever de eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik (Art. 31, eerste lid, onderdeel d, Wet LB 1964). Er is geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik als de auto het ene kwartaal door de ene werknemer en het volgende kwartaal door de andere werknemer wordt gebruikt.

Let op

Voor antieke auto's wordt met ingang van 1 januari 2010 de bijtelling voor auto's ouder dan 15 jaar vastgesteld op 35% van de waarde in het economische verkeer in plaats van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM.
 

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:37
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login