Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
Inkomen uit werk

Inkomen uit werk

woensdag, 11 juli 2012 10:36

Fictieve dienstbetrekking

Geschreven door
Als iemand niet in dienstbetrekking werkzaam is, worden zijn arbeidsinkomsten belast volgens de winstbepalingsregels die voor ondernemers gelden (Art. 3.25 Wet IB 2001). Dat kan soms nadelig zijn. Het heeft namelijk onder andere tot gevolg…
De inkomsten uit niet in dienstbetrekking verrichte arbeid worden vastgesteld op basis van de winstbepalingsregels zoals die voor ondernemers gelden (Art. 3.95 Wet IB 2001). Dat betekent dat de werkelijke inkomsten worden belast en ook…
De inkomstenbelasting maakt onderscheid tussen werkzaamheden die in dienstbetrekking, en werkzaamheden die niet in dienstbetrekking worden verricht. Bij de laatste kan men denken aan een freelancer, iemand die lezingen geeft, iemand die in zijn vrije…
In de Wet IB 2001 kunnen bepaalde beloningen belastingvrij worden genoten. Wellicht het bekendste voorbeeld vormen de pensioenaanspraken. Die zijn normaal gesproken volledig vrijgesteld; pas over de latere pensioenuitkeringen moet men belasting betalen. Soms ook…
Gebruikt iemand zijn eigen auto voor zijn werk, dan is onder de Wet IB 2001 aftrek van beroepskosten niet meer mogelijk, terwijl ook het reiskostenforfait voor die situatie is vervallen. Wel kan de werkgever hem…
woensdag, 11 juli 2012 10:28

Bijtelling auto

Geschreven door
De bijtelling is 25%, 20%, 14% of 0% van de waarde van de auto. De waarde is:• bij een personenauto: de oorspronkelijke catalogusprijs inclusief BTW en BPM. Dit is de officiële nieuwprijs van de auto…
De regels voor privégebruik gelden in beginsel voor alle personen- en bestelauto's. Afwijkende regels gelden voor:• de personen- en bestelauto die ouder zijn dan 15 jaar. In plaats van de waarde – cataloguswaarde inclusief BTW…
De auto die de werkgever zijn werknemer ter beschikking stelt en die hij privé kan gebruiken – beter bekend als de auto van de zaak – behoorde tot 1 januari 2006 alleen voor de inkomstenbelasting…
woensdag, 11 juli 2012 10:17

Fooien

Geschreven door
Fooien en andere beloningen die iemand in de uitoefening van zijn dienstbetrekking van derden ontvangt, behoren in beginsel tot zijn loon (Art. 12 Wet LB 1964 nader geregeld in art. 17 Uitv.reg. LB 2001). Maar…
Pagina 1 van 2

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login