Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:37

Waardering bezittingen

Geschreven door 
Voor de rendementsgrondslag moet worden uitgegaan van de waarde in het economische verkeer van de bezittingen en schulden (Art. 5.19 Wet IB 2001). Als het gaat om een bankrekening, is dat niet zo moeilijk; men noteert simpelweg het saldo op de peildatum. Voor aandelen en personeelsopties geldt de waarde volgens de officiële prijscourant op de peildatum. Voor niet-beursgenoteerde aandelen en personeelsopties geldt de waarde in het economische verkeer. Deze waarde moet men zelf berekenen. Die waarde is van veel factoren afhankelijk; daar wordt hier niet verder op ingegaan. Voor effecten die op buitenlandse beurzen staan genoteerd, geldt ook de waarde in het economische verkeer. Deze waarde kan worden gesteld op de slotnotering van de desbetreffende buitenlandse beurs. Ook voor alle andere (niet-vrijgestelde) bezittingen moet de waarde jaarlijks worden bepaald.

Soms is het niet mogelijk om de waarde op de peildatum te bepalen. Neem bijvoorbeeld beursgenoteerde aandelen, als 1 januari op een zondag valt. In dat geval moet worden uitgegaan van de waarde op de meest nabijgelegen dag, in dit voorbeeld dus 30 december (vrijdag) of 2 januari (maandag).

Als opties niet aan de beurs zijn genoteerd, maar overigens (nagenoeg) geheel gelijk zijn aan beursgenoteerde opties, zal de waarde in het economische verkeer gelijk zijn aan die van de beursgenoteerde opties. Voor de overige opties geldt nog een bijzondere waarderingsregel.

Een aandeel in een reserveringsfonds van een Vereniging van Eigenaren (VVE) moet worden gewaardeerd op de nominale waarde op de peildatum. De waarde van het aandeel wordt volgens de staatssecretaris van Financiën niet beïnvloed door het feit dat de appartementseigenaren geen zeggenschap hebben over de gelden van de VVE. Dit geldt zowel voor een eigen woning als voor een woning die in box 3 valt (Vergelijk Hof Amsterdam 8 december 2008, nr. 07/00831, LJN: BG8927).

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 10:41
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login