Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:13

Ouderentoeslag

Geschreven door 
Als iemand op 31 december van het kalenderjaar 65 jaar of ouder is, heeft hij onder omstandigheden recht op een zogenoemde ouderentoeslag, waarmee het heffingvrij vermogen van € 20.785 wordt verhoogd (Art. 5.6 Wet IB 2001). Indien de belastingplichtige het gehele jaar dezelfde partner heeft of voor de toerekening van de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en de grondslag sparen en beleggen (op de voet van art. 2.17 Wet IB 2001) geacht wordt te hebben gehad, dan wordt het bedrag van de ouderentoeslag verdubbeld. Deze partner moet dan zelf echter ook recht hebben op de ouderentoeslag. Recht op ouderentoeslag bestaat alleen als de rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedraagt dan € 275.032. De toeslag bedraagt maximaal € 27.516. De hoogte van de ouderentoeslag is echter niet alleen afhankelijk van de saldogrondslag, maar ook van de inkomsten uit werk en woning vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrek. Op grond daarvan gelden de maxima van tabel 13.

Tabel 13 Ouderentoeslag


Bij een inkomen uit werk en woning (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek) van:
Bedraagt de ouderentoeslag

maar dan maar niet meer dan
€- €14.062 €27.516
€14.062 €19.562 €13.758
€19.562 - Nihil

De aanwezigheid van een fiscale partner kan de ouderentoeslag dus beïnvloeden door de keuze die men samen maakt met betrekking tot de toerekening van het gemeenschappelijk inkomen in box 1.

Voorbeeld 54

Een alleenstaande 65-plusser heeft een vermogen van € 25.000. Na aftrek van het heffingvrij vermogen van € 20.785 resteert een saldogrondslag van € 4.215. De ouderentoeslag bedraagt maximaal € 27.516. Hij heeft echter nog inkomen uit werk van € 15.000; dat laat een maximale ouderentoeslag van € 13.758 toe. De ouderentoeslag wordt dan € 4.215, want de vrijstelling kan niet leiden tot een teruggaaf. De totale vrijstelling bedraagt dan € 25.000 (€ 20.785 + € 4.215).
 
Voorbeeld 55
Een vrouw en haar man zijn beiden ouder dan 65 jaar en hebben samen een vermogen van € 115.000. De vrouw besluit de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen aan zichzelf toe te rekenen. Voor haar resteert dan een saldogrondslag van € 115.000 – € 41.570 = € 73.430. De ouderentoeslag bedraagt in eerste aanleg € 55.032 (2-maal € 27.516). Maar omdat haar inkomen uit werk en woning € 16.000 bedraagt, wordt haar ouderentoeslag gemaximeerd op € 13.758. Haar man heeft geen inkomen uit werk en woning en kan dus wel de maximale ouderentoeslag aan zijn vrouw overdragen. Er wordt uiteindelijk 1,2% belasting berekend over € 32.156, oftewel € 115.000 – € 41.570 – € 13.758 – € 27.516, hetgeen resulteert in een belasting van € 386.
 
Voorbeeld 56
Een vrouw en haar man zijn beiden ouder dan 65 jaar en hebben samen een vermogen van € 115.000. Net als in het vorige voorbeeld dus. Maar nu wordt dat onder elkaar verdeeld en houdt ieder zijn heffingvrij vermogen. Ieder heeft dan een saldogrondslag van € 57.500 – € 20.785 = € 36.715. Omdat de vrouw € 16.000 aan inkomen uit werk en woning heeft, bedraagt haar ouderentoeslag € 13.758. Voor haar resteert dus een belastbaar vermogen in box 3 van € 22.957. Haar man heeft niet meer dan € 10.000 aan inkomen uit werk en woning, waardoor hij nog steeds de volle € 27.516 aan ouderentoeslag heeft. Zijn belastbaar vermogen in box 3 bedraagt € 9.199 oftewel € 57.500 – € 20.785 – € 27.516. Dat leidt tot een gezamenlijk belastbaar vermogen in box 3 van € 22.957 + € 9.199 = € 32.156. Er verandert dus niets ten opzichte van het vorige voorbeeld.
 

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 12:40
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: « Vrijstellingen
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login