Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:30

Vrijstelling maatschappelijke beleggingen

Geschreven door 
Maatschappelijke beleggingen bestaan uit verschillende posten, die tot een gezamenlijke waarde van € 55.476 zijn vrijgesteld (Art. 5.13 Wet IB 2001).
Tot de maatschappelijke beleggingen behoren:
• groen beleggen;
• sociaal-ethische beleggingen.
Voor de vrijstelling maakt het niet uit in welk onderdeel het geld zit. Hierna wordt aandacht besteed aan de vrijgestelde posten. Het vastleggen van de aanvangs- en beëindigingstijdstippen voor beginnende fondsen en participatiemaatschappijen (aanloop- en groeiperiode) zijn vanaf 1 januari 2008 in de wet verankerd (Wet fiscale rechtshandhaving, Stb. 2007, 376). De voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen, zijn in de artt. 28, 29, 33 en 33a Uitv.reg. IB 2001 neergelegd. De desbetreffende besluiten van 2 juli 2002, nr. CPP2002/1856M, 11 november 2002, nr. CPP2002/2865M en 16 november 2004, nr. CPP2004/2534M hebben door deze wetswijziging hun belang verloren en zijn ingetrokken.

Groen beleggen
Beleggingen in zogeheten groenfondsen zijn vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing (Art. 5.14 Wet IB 2001). Een fonds geldt alleen als groenfonds als het in een ministeriële regeling als zodanig is aangewezen. Daartoe moeten in elk geval het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds zijn gericht op het beleggen in projecten die in het belang van het milieu zijn. Normaal gesproken zal een groenfonds in zijn informatiepakket zelf wel aangeven of het een erkend groenfonds is. Wie daar helemaal zeker van wil zijn, kan navraag doen bij de belastingdienst.

Sociaal-ethische beleggingen
Sociaal-ethische beleggingen zijn aandelen in, winstbewijzen van en geldleningen aan door de minister aangewezen sociaal-ethische fondsen (Besluit van 29 maart 2004, nr. CPP2004/249M, V-N 2004/19.14 is vervangen door het besluit van 16 november 2004, nr. CPP2004/2534M, V-N 2004/64.14. Dit besluit is ingetrokken via het besluit van 21 december 2007, nr. DB2007/681M, Stcrt. 2007, 251. Ook relevant is het besluit van 19 december 2010, nr. DGB2010/4308M, Stcrt.2010, 21344). Te denken valt aan het lenen van geld aan een maatschappelijk verantwoorde bank die dat geld in goede projecten steekt. Het moet daarbij gaan om projecten die in het belang zijn van de voedselzekerheid en voedingsverbetering in ontwikkelingslanden of die dienen ter stimulering van de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en de regionale ontwikkeling. Als sociaal-ethische fondsen kunnen worden aangemerkt:
• erkende kredietinstellingen die betrokken zijn bij sociaal-ethische projecten;
• erkende beleggingsinstellingen die (nagenoeg) hun hele vermogen direct of indirect beleggen in sociaal-ethische projecten.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 12:17
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login