Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:19

Vrijstelling bos-, natuurterreinen en landgoederen

Geschreven door 
De waarde van bossen of natuurterreinen telt niet mee bij de bezittingen (Art. 5.7 Wet IB 2001). Dit geldt ook voor onroerende zaken – gebouwen uitgezonderd – die liggen op een landgoed dat onder de Natuurschoonwet valt. Deze laatste vrijstelling speelt alleen als het landgoed voor 30% of meer uit bos bestaat. Een andere mogelijkheid is dat het landgoed voor 20% of meer uit bos bestaat en tevens voor 50% of meer uit natuurterrein. Deze vrijstelling geldt als men de volle eigendom heeft. Daarvan is sprake als men het volledige gebruiks- en genotsrecht én het gehele belang bij de waardemutatie van de grond en het daarop aanwezige bos of natuurterrein heeft.

Onder bos wordt hier verstaan: het bezit van grond begroeid met bomen – niet zijnde vruchtbomen – en de met de grond verenigde houtopstanden. En met natuurterreinen wordt bedoeld: heidevelden, hoogveenterreinen, zandverstuivingen, duinterreinen, kwelders, schorren, gorzen, slikken, riet- en ruiglanden, laagveenmoerassen, dit alles voor zover het geen landbouwgronden zijn. De vrijstelling geldt ook voor buiten Nederland gelegen bossen en natuurterreinen.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 12:30
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login