Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 14:44

Verrekening dividendbelasting in Box 3

Geschreven door 
Op dividend uit aandelen in een Nederlands beursfonds of een in Nederland gevestigd bedrijf wordt – sinds 2007 – 15% dividendbelasting ingehouden. En op dividend uit aandelen in een buitenlands bedrijf wordt ook vaak (buitenlandse) dividendbelasting ingehouden. Zowel de Nederlandse als de buitenlandse dividendbelasting in verband met aandelen die in box 3 vallen, kunnen met de in die box te betalen belasting worden verrekend.

Voorbeeld 57

Iemand heeft aandelen met een waarde van € 2.500. Daarop is een dividend uitgekeerd ter grootte van € 300, waarbij € 45 aan dividendbelasting is ingehouden. Het inkomen uit sparen en beleggen is 4% van € 2.500, oftewel € 100. Daarover is dus 30%, oftewel € 30 inkomstenbelasting verschuldigd. Maar daarvan mag de ingehouden dividendbelasting worden afgetrokken. De belegger krijgt dus € 15 terug.
 
In onderdeel 2.15a van het besluit van 18 maart 2010, nr. DGB2010/745M, Stcrt. 2010, 4802, V-N 2010/18.24 is een nieuwe goedkeuring opgenomen die herziening van de gekozen verdeling van de ingehouden dividendbelasting mogelijk maakt. Aan dit besluit ontlenen wij het volgende voorbeeld.

Voorbeeld 58

A en B zijn in 2010 het gehele jaar elkaars fiscale partner. In hun aangifte over 2010 kozen zij er voor om het totaal van de ingehouden dividendbelasting te verdelen. De aanslag van B staat intussen onherroepelijk vast. Door correcties in de aangifte van A komt zijn aanslag boven de aanslaggrens. Mogen A en B de gekozen verdeling van de ingehouden dividendbelasting wijzigen, om zo weer onder de aanslaggrens te komen?
Uitwerking:
Ja, dat mag. Art. 2.17 Wet IB 2001 is niet van toepassing op de te verrekenen dividendbelasting. Daarom is het mogelijk de gekozen verdeling te wijzigen volgens de normale regels (met inbegrip van de regels voor ambtshalve vermindering). Voorwaarde is wel dat B verzoekt een navorderingsaanslag op te leggen.

 

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 10:32
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login