Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 09:45

Persoonsgebonden aftrek

Geschreven door 

Alle onderdelen van de persoonsgebonden aftrek behoren tot het gemeenschappelijk inkomen. Deze kosten kunnen dus naar believen tussen de fiscale partners worden verdeeld. Daarvoor geldt hetgeen hiervoor bij het gemeenschappelijk inkomen is beschreven. Zie hoofdstuk Persoonsgebonden aftrek voor een nadere beschrijving van de onderdelen van de persoonsgebonden aftrek.

Tabel 4 Persoonsgebonden aftrek

• uitgaven voor onderhoudsverplichtingen
• uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
• weekenduitgaven voor gehandicapten
• scholingsuitgaven
• uitgaven voor monumentenpanden
• aftrekbare giften

Ook de uitgaven voor monumentenpanden zijn in het rijtje van de persoonsgebonden aftrek opgenomen. Dat is eigenlijk een kunstgreep. Monumentenpanden kunnen namelijk zowel in box 3 (beleggingspand, tweede woning) als in box 1 (eigen woning) voorkomen. In box 3 is echter geen aftrek van kosten mogelijk. Om de uitgaven voor monumentenpanden toch aftrekbaar te maken, heeft men deze onder de persoonsgebonden aftrek geschaard. Voor die aftrek maakt het immers niet uit in welke box het monumentenpand valt.

De hoofdregel is dat de persoonsgebonden aftrek in mindering komt op het inkomen in box 1 (Art. 6.2 Wet IB 2001). Als ze echter hoger is dan dat inkomen, komt het restant in mindering op het forfaitaire rendement van box 3. In het uitzonderlijke geval dat ook dat niet toereikend is, kan het restant ook nog in mindering komen op het inkomen in box 2 (voor zover men dat heeft, want daarvoor moet men winst uit aanmerkelijk belang hebben). Als dan nóg te weinig inkomen resteert, schuift een eventueel restant door naar het volgende jaar.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 13:45
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Particulieren

Particulieren
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Cijfers inkomstenbelasting
Aftrekposten
Snelwandeling door belastingstelsel
Geschiedenis
Boxensysteem
Box 1: inkomen uit werk en woning
Fiscale partners, gemeenschappelijk inkomen en persoonsgebonden aftrek
Partners en verwanten
Gemeenschappelijk inkomen
Persoonsgebonden aftrek
Verzamelinkomen
Inkomen uit werk
Geen aftrekbare arbeidskosten meer
Aftrekbare kosten
Inkomsten uit dienstbetrekking
Artiesten- en beroepsporterregeling
Fooien
Privégebruik auto van de zaak
Eigen auto en werk
Vrijgesteld loon
Resultaat uit overige werkzaamheden
Eigen woning
Samenwonen in gezamenlijke woning
Eigenwoningforfait
Enkele bijzondere regelingen
Begrip eigen woning
Aftrekbare kosten
Vereniging van eigenaren
Bijleenregeling
Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld
Kapitaal verzekering eigen woning
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Huis in buitenland
Voorlopige teruggaaf voor aftrekbare kosten
Spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning
Oudedagsvoorziening
Regels in kort bestek
Vereenvoudiging splitsing van lijfrenten gesloten vanaf 2001
Vereenvoudiging splitsing pre-brede herwaardering slijfrenten
Welke lijfrenteverzekeringen zijn toegestaan
Aftrekruimte
Toegelaten aanbieders
Uitkeringen in buitenland
Oude lijfrentepolissen
Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
Kapitaalverzekeringen
Huidige systeem in kort bestek
Kapitaalverzekering in box 3
Kapitaalverzekering eigen woning
Voorwaarden kapitaalverzekering eigen woning
Vrijstelling
Niet meer aan voorwaarden voldoen
Oude kapitaalverzekeringen
Polissen vóór brede herwaardering
Polissen van na brede herwaardering
Als al eens een uitkering uit een kapitaalverzekering is genoten
Inkomen uit sparen en beleggen
Waardering van woningen
Binnenlandse belastingplicht gedurende deel van jaar
Vermogen in box 3
Gehuwden en fiscale partners
Vermogen van minder- en meerderjarige kinderen
Erfrechtelijke bezittingen en schulden
Vrijstellingen
Vrijgestelde bezittingen
Levenslooptegoed
Waardering
Verrekening dividendbelasting
Persoonsgebonden aftrek
Persoonsgebonden aftrek
Uitgaven voor onderhoudsverplichtigen
Toerekening persoonsgebonden aftrek aan box-inkomen
Aftrekbare giften
Doorschuiving persoonsgebonden aftrek
Verliezen op beleggingen in durfkapitaal
Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen
Uitgaven voor specifieke zorgkosten
Weekenduitgaven voor gehandicapten
Scholingsuitgaven
Uitgaven voor Rijksmonumentpanden
Wetsvoorstel aftrek monumentuitgaven voor niet inwoners
Heffingskortingen

Login