Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 09:13

Gehuwden

Geschreven door 

Gehuwden zijn per definitie elkaars fiscale partner. Datzelfde geldt voor geregistreerde partners. Voor verschillende regelingen is het overigens nog van belang hoe lang het partnerschap gedurende het desbetreffende belastingjaar heeft bestaan. Voorheen eindigde het partnerschap bij gehuwden en geregistreerde partners op het moment dat zij duurzaam gescheiden gingen leven. Vanaf 2011 eindigt het fiscaal partnerschap als de 2 personen niet langer meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven en zij bovendien een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed hebben ingediend. Ofschoon polygamie (een huwelijk met meer dan 1 partner) in Nederland niet is toegestaan, kan het zijn dat iemand die voorheen in het buitenland woonde, daar met meerdere echtgenoten is getrouwd. In die situatie, aangenomen dat zo iemand dan met al deze echtgenoten samenwoont, wordt alleen de echtgenoot uit de oudste verbintenis als fiscale partner aangemerkt.

Voorbeeld 10

Jan en Marijke trouwen op 2 februari en gaan op dat moment met elkaar samenwonen. Pas vanaf die datum zijn ze fiscale partners.

 Voorbeeld 11

Piet en Marieke trouwen op 1 juni. Hun nieuwe huis is pas vanaf 1 september van dat jaar bewoonbaar; tot die tijd moeten ze nog apart blijven wonen. Gehuwden zijn altijd fiscale partners. Piet en Marieke zijn dus vanaf 1 juni fiscaal partner.

Voorbeeld 12

Kees en Aletta zijn getrouwd en gaan op 1 augustus duurzaam gescheiden leven, in afwachting van de officiële echtscheiding. Het fiscaal partnerschap eindigt op 1 augustus, doordat zij al een verzoek tot echtscheiding hebben gedaan en ervan uitgaande dat zij niet langer meer op hetzelfde woonadres ingeschreven staan.

Een van de partners woont in het buitenland
Fiscaal partnerschap is eigenlijk alleen mogelijk voor mensen die voor de inkomstenbelasting in Nederland wonen, dus binnenlands belastingplichtig zijn. Overigens worden sommige mensen – zoals ambtenaren in diplomatieke dienst – verondersteld in Nederland te wonen. Onder omstandigheden kan ook iemand die feitelijk buiten Nederland woont (een buitenlands belastingplichtige) kiezen voor een behandeling als binnenlands belastingplichtige (op de voet van art. 2.5 Wet IB 2001), zodat toch een fiscaal partnerschap mogelijk wordt. Dat is overigens alleen mogelijk als een van beiden in Nederland inkomen heeft waardoor deze buitenlands belastingplichtige is. Zo vaak zal deze situatie natuurlijk niet voorkomen, maar het biedt wel een oplossing voor mensen die tijdelijk voor een project naar het buitenland verhuizen terwijl hun partner in Nederland achterblijft. Want zonder nadere actie zouden ze gedurende die tijd geen fiscale partners kunnen zijn. En dat wil wel eens nadelig zijn. Ook als beiden in het buitenland wonen en een van hen in Nederland werkt, kan dit gunstig uitpakken.

Voorbeeld 13

Jan en Miriam hebben samen een huis gekocht en hebben daarvoor ook een lening afgesloten. Jan verdient een stuk meer dan Miriam. Ze zijn dan het voordeligst uit als Jan, met zijn veel hogere inkomen in box 1, alle hypotheekrente kan aftrekken. Als Jan vervolgens voor zijn werk tijdelijk naar het buitenland verhuist, zou dat niet langer mogelijk zijn en zou Miriam alle hypotheekrente moeten aftrekken. Die aftrek gaat dan tegen een lager tarief, waardoor er minder belastingvoordeel overblijft. Kiest Jan echter tijdens de buitenlandse periode voor de binnenlandse belastingplicht, dan kunnen hij en Miriam fiscale partners blijven en is er niets aan de hand.
 

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 14:03
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login