Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 09:35

Toerekening van diverse inkomens- en vermogensbestanddelen bij partners

Geschreven door 

In alle gevallen waarin belastingplichtigen als fiscale partners (kunnen) worden aangemerkt, hebben ze de mogelijkheid om de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen keuze onder elkaar te verdelen. Hoe gaat dat in zijn werk? Om te beginnen moet ieder apart bepalen wat zijn inkomen in met name box 1 is. Eerst moet immers worden achterhaald in welke tariefschijf elk van beiden komt. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van het volgende overzicht, waarin ter illustratie al enkele gegevens zijn ingevuld.

Belastingplichtige Zijn partner

Positieve individuele inkomsten
   
 winst uit onderneming 
   
 loon
    resultaat uit overige werkzaamheden
    periodieke uitkeringen en verstrekkingen
    negatieve uitgaven voorinkomensvoorzieningen
    negatieve persoonsgebonden aftrekposten 

 €40.000 €10.000 
 Subtotaal  €40.000 €10.000 
 Negatieve individuele inkomsten
   
 uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
 €2.000 €0 
 Subtotaal  €2.000 €0 
Saldo individuele inkomsten  €38.000  €10.000 

Nadat op die manier is bepaald wat ieders individuele belastbare inkomen uit werk en woning is, kan ook per partner het marginale tarief worden bepaald. Dat is het tarief dat voor de top van het inkomen geldt; in box 1 wordt het tarief immers hoger naarmate het inkomen hoger is. Tevens kan de omvang van het inkomen in dat hoogste tarief worden vastgesteld. En omdat er geen belastingvrije sommen meer bestaan, hoeft daar geen rekening meer mee te worden gehouden. Met de voorbeeldbedragen zit de belastingplichtige zelf voor € 38.000 - € 33.863 = € 4.137in de derde schijf van 42%, terwijl zijn partner volledig in de eerste schijf van 33,1% zit.

Vervolgens moeten de gemeenschappelijke inkomsten voor de huwelijkse periode worden toegedeeld. Aftrekposten die tot het gemeenschappelijk inkomen behoren, kan de belastingplichtige in dit voorbeeld het beste zelf opvoeren; daarmee bespaart hij immers 42%, in plaats van 33,1% als zijn partner ze aftrekt. Zelfs wanneer de aftrekposten meer bedragen dan € 4.137 – het bedrag waarmee de belastingplichtige in het 42%-tarief zit – dan nog is aftrek bij hem gunstiger. Het voor hem geldende tarief in de schijf hieronder, 41,95%, is immers nog altijd hoger dan dat van zijn partner.

Vóór 2005 kon men overigens ook nog gemeenschappelijke positieve inkomsten in box 1 hebben, namelijk uit de eigen woning, en wel als het eigenwoningforfait hoger was dan de aftrekbare eigenwoningrente. Maar met ingang van genoemd jaar is dat niet meer mogelijk, omdat men sindsdien nooit meer eigenwoningforfait hoeft bij te tellen dan men aan renteaftrek heeft. Het saldo is dus altijd negatief of hooguit nihil.

Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012 13:50
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login