Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:07

Hele jaar dezelfde (fiscale) partner

Geschreven door 

Als men het hele jaar dezelfde partner heeft, behoren de belastbare inkomsten uit de eigen woning – ofwel het eigenwoningforfait minus met name rente en kosten van geldleningen – tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Daarvoor geldt in feite: vrijheid, blijheid. Men is in principe vrij in de wijze waarop de belastbare inkomsten uit de eigen woning onderling worden verdeeld; zie daarvoor ook paragraaf Gemeenschappelijk inkomen. Wel geldt voor de kosten dan dezelfde verdeling als voor het eigenwoningforfait. Het is dus niet mogelijk om alle kosten aan de één toe te rekenen en alle inkomsten – het forfait dus – aan de ander.
Toch biedt de regeling nog genoeg speelruimte om de verdeling optimaal af te stemmen op de persoonlijke omstandigheden. Om te beginnen moet men nagaan of de belastbare inkomsten uit de eigen woning positief of negatief zijn. Bij positieve inkomsten is het eigenwoningforfait hoger dan het bedrag van de aftrekbare kosten (vaak alleen de (hypotheek)rente). Veelal zal men echter, juist vanwege die (hypotheek)rente, per saldo negatieve inkomsten hebben. Welnu, negatieve inkomsten wijst men bij voorkeur toe aan de partner met het hoogste inkomen in box 1, zeker als die in een hoger belastingtarief zit dan de ander. Dan immers levert deze aftrekpost het grootste voordeel op. Valt men beiden in hetzelfde tarief, dan moet de aftrek zodanig worden verdeeld dat maximaal van de aftrek wordt geprofiteerd. Dit is afhankelijk van dat deel van beide inkomens dat in de hoogste tariefschijven valt, en ook van overige aftrekposten in de sfeer van de persoonsgebonden aftrek. Positieve inkomsten uit de eigen woning moeten daarentegen bij voorkeur worden toegewezen aan de partner met het laagste inkomen. In de situatie dat de fictieve aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld van toepassing is, zal het inkomen uit eigen woning nihil bedragen (Zie paragraaf Aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld). Alsdan maakt het niet uit aan wie het inkomen wordt toegerekend.

Voorbeeld 10

Iemand heeft een eigen woning, met een WOZ-waarde van € 200.000. Dat levert hem een eigenwoningforfait op van € 1.100 (0,55% x € 200.000). Aan hypotheekrente betaalt hij € 10.000. De belastbare inkomsten bedragen dus € 8.900 negatief. Zelf zit hij dik in het 52%-tarief van box 1, terwijl zijn partner niet verder reikt dan 33%. Dan is het duidelijk dat hij zelf alle inkomsten uit de eigen woning opgeeft. Zit hij zelf – zonder deze aftrek – slechts voor € 5.000 in het 52%-tarief en zijn partner bijvoorbeeld ook voor € 4.000, dan kan hij het beste zelf € 5.000 aftrekken en zijn partner de resterende € 3.900. Zo profiteren ze samen immers maximaal van het 52%-tarief.

Voorbeeld 11

Als het vorige voorbeeld, maar nu heeft hij de hypotheek afgelost. Hij heeft dan dus voor € 1.100 aan positieve inkomsten. Zit hij zelf in het 52%-tarief en zijn partner in het 33%-tarief, dan geeft die partner uiteraard alle inkomsten uit de eigen woning op. Zitten ze beiden in hetzelfde tarief, dan maakt het niet uit; wel moeten ze dan even opletten dat een van beiden door de bijtelling niet in een hoger tarief terechtkomt. Anders kunnen ze de inkomsten beter zodanig proberen te verdelen dat dit niet gebeurt. We hebben dan nog geen rekening gehouden met de toepassing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld.

De optimale verdeling is dus afhankelijk van beider inkomen in box 1, en van de vraag of er positieve of negatieve inkomsten uit de eigen woning zijn. En die optimale verdeling kan elk jaar wisselen, afhankelijk van de inkomenssituatie in het desbetreffende

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:33
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login