Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:13

Tijdelijke verhuur eigen woning

Geschreven door 

Onder omstandigheden kan het gebeuren dat iemand een woning tijdelijk verhuurt (Art. 3.113 Wet IB 2001). Bijvoorbeeld omdat hij voor het werk een poosje naar het buitenland moet. Over de vraag wanneer nu sprake is van tijdelijke verhuur is veel geprocedeerd, maar desondanks is het niet altijd even duidelijk. Men kan er echter van uitgaan dat sprake is van tijdelijke verhuur als men de bedoeling heeft om weer in de eigen woning terug te keren, ook als men deze bijvoorbeeld voor ruim een jaar verhuurt.
Bij tijdelijke verhuur wordt de woning tijdens de verhuurperiode weliswaar niet als hoofdverblijf gebruikt, maar de eigenwoningregeling blijft toch van toepassing. Voor de kosten en inkomsten bestaat een speciale regeling. De kosten zijn, met uitzondering van de rentekosten en erfpachtcanons, niet aftrekbaar. Bij de huur moet eventueel nog onderscheid worden gemaakt tussen het deel dat betrekking heeft op de woning, en het deel dat betrekking heeft op de inboedel en de overige kosten. Alleen de huur voor de woning telt fiscaal mee, en wel voor 70%. Dat betekent dus dat 30% niet wordt belast. Vanaf 2010 wordt ook bij tijdelijke verhuur het eigenwoningforfait over het hele kalenderjaar berekend. De rentelasten en eventuele erfpachtcanons zijn over het hele jaar aftrekbaar.

Voorbeeld 12

Op 1 oktober verhuist iemand voor drie maanden naar het buitenland. Gedurende die periode verhuurt hij het appartement voor € 300 per maand. Dit bedrag heeft uitsluitend betrekking op het huis en niet op de inboedel. De energiekosten en dergelijke verrekent hij achteraf met de huurder. Van 1 oktober tot en met 31 december is dan sprake van tijdelijke verhuur. Dat betekent dat de verhuurder 70% van € 900, oftewel € 630, als inkomsten uit eigen woning moet opgeven. Daarnaast moet hij voor de periode van 1 januari tot en met 31 december het eigenwoningforfait toepassen; bij een eigenwoningforfait van bijvoorbeeld € 1.000 is dat dus € 1.000. De inkomsten uit de eigen woning bedragen daarmee in totaal € 1.630. Aftrekbaar zijn daartegenover de rentelasten en eventuele erfpachtcanons over het hele jaar.
 

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:15
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Kamerverhuurvrijstelling »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login