Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 10:43

Eigenwoningforfait

Geschreven door 

Het eigenwoningforfait is een bijtelling bij het inkomen vanwege het nettovoordeel dat men verondersteld wordt te hebben van zijn eigen woning. Het is in feite een gestandaardiseerd bedrag voor de huur die men voor die woning zou kunnen krijgen, verminderd met de kosten, lasten en afschrijvingen. Het forfait houdt echter geen rekening met de rente en kosten van geldleningen en evenmin met eventuele jaarlijkse erfpachtcanons. Om die reden zijn die laatste wel gewoon aftrekbaar.

De hoogte van het eigenwoningforfait is een percentage van de zogenoemde WOZ-waarde van de woning (Zie tabel 12). Dat is de waarde die de gemeente in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (de Wet WOZ) aan de woning heeft toegekend en die bijvoorbeeld ook de basis vormt voor de onroerendezaakbelasting. Deze waarde werd sinds 2005 1-maal in de 2 jaar vastgesteld (daarvoor was het 1-maal in de 4 jaar). Vanaf 2008 wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld. Voor het kalenderjaar 2010 geldt de waarde naar de waardepeildatum op 1 januari 2009. De WOZ-beschikking 2010 wordt opgenomen in de aanslag onroerendezaakbelasting 2010. De gemeente kan nog wel tussentijds een nieuwe WOZ-waarde vaststellen, bijvoorbeeld na een verbouwing of vanwege andere bijzondere omstandigheden. In de aangifte inkomstenbelasting moet altijd de WOZ-waarde worden overgenomen. Wie het niet eens is met die waarde, moet bezwaar maken tegen de door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking. Want anders zit men voor alle belastingen waarvoor die WOZ-waarde van belang is – dus ook voor de inkomstenbelasting – eraan vast. En datzelfde gebeurt uiteraard als het bezwaar en het mogelijk daaropvolgende beroep niet worden gehonoreerd. Overigens geldt de WOZ-waarde, anders dan menigeen denkt, niet voor het successierecht; daarvoor geldt gewoon de waarde in het economische verkeer van de woning.

Tabel 12 Eigenwoningforfait 2011

Bij een WOZ-waarde van Bedraagt het eigenwoningforfait
van de eigenwoningwaarde
(=WOZ-waarde)
meer dan maar niet meer dan

€-

€12.500

€25.000

€50.000

€75.000

€1.020.000

€12.500

€25.000

€50.000

€75.000

€1.020.000

en meer

 Nihil

0,20%

0,30%

0,40%

0,55%

€5610 vermeerderd met 1,05% van
de eigenwoningwaarde voor zover
deze uitgaat boven €1.020.000

Als de woning tot het ondernemingsvermogen van de belastingplichtige of zijn partner behoort, of als een deel van de woning in gebruik is voor een onderneming, kan sprake zijn van een afwijkende regeling. Daar gaan we hier niet verder op in. Wel wordt nog aandacht besteed aan de situatie waarin in de eigen woning een zogeheten overige werkzaamheid wordt verricht; denk aan bijverdiensten en freelance werkzaamheden. Van zo'n overige werkzaamheid is ook sprake als men de woning verhuurt aan bijvoorbeeld de eigen BV of die van iemand waarmee men samenwoont. Ook in dat geval gelden bijzondere regels.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:52
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: Periode van eigenwoningforfait »
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login