Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:46

Vervreemdingssaldo

Geschreven door 

Het vervreemdingssaldo is gelijk aan de opbrengst van de oude woning, verminderd met de op dat moment nog resterende eigenwoningschuld en de op de verkoop drukkende kosten. Het gaat nadrukkelijk om de eigenwoningschuld; andere schulden in verband met de eigen woning tellen dus niet mee. Het vervreemdingssaldo kan positief of negatief zijn; dit laatste is het geval wanneer men bij verkoop van de oude woning een restschuld overhoudt. Als verkoopkosten worden aangemerkt: makelaarscourtage en advertentiekosten.

Voorbeeld 17

Iemand heeft een woning ooit gekocht voor € 200.000 en deze meteen verbouwd voor € 25.000. Zowel de woning als de verbouwing is volledig gefinancierd met een lening. De eigenwoningschuld bedraagt dan € 225.000. Vervolgens wordt de woning verkocht voor € 350.000. Dan bedraagt het vervreemdingssaldo € 125.000.

 
Voorbeeld 18

Iemand heeft een woning ooit gekocht voor € 200.000. Voor dat bedrag is ook een lening aangegaan. Vervolgens is met de woning als onderpand een lening van € 25.000 aangegaan om er een nieuwe auto voor te kopen. De hypothecaire schuld bedraagt € 225.000, waarvan echter slechts € 200.000 als eigenwoningschuld wordt aangemerkt. Vervolgens wordt de woning verkocht voor € 350.000. Dan bedraagt het vervreemdingssaldo € 150.000.
 
Tot het vervreemdingssaldo behoort niet dat deel van de opbrengst dat op grond van een antispeculatiebeding aan de gemeente toekomt. Hetzelfde geldt voor het deel van de opbrengst dat op grond van een contractuele verplichting aan een derde – bijvoorbeeld een woningbouwcoöperatie – moet worden afgedragen.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:53
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login