Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:53

Vervallen eigenwoningreserve

Geschreven door 

Onder het tot en met 2009 geldende recht vervalt het eventueel nog openstaande bedrag van de eigenwoningreserve 5 jaar nadat de eigenwoningreserve is ontstaan. Vanaf 1 januari 2010 is de verjaringstermijn verkort naar 3 jaar (Art. 3.119a, zesde lid, Wet IB 2001). De eigenwoningreserve ontstaat vaak op het moment van de verhuizing. Maar wanneer de oude woning nog een tijdje wordt aangehouden in afwachting van de verkoop, kan die onder voorwaarden ook een eigen woning blijven. In dat geval kan de eigenwoningreserve pas ontstaan als die oude woning niet langer een eigen woning is. Dus wanneer deze is verkocht of wanneer de zogenoemde 2-jaarsperiode in het kader van de verhuisregeling voorbij is.
De vrijval na verloop van 3 jaar betekent niet dat de eventuele niet in box 1 aftrekbare rente vanaf dat moment wel aftrekbaar wordt. Het geeft slechts aan dat bij aankoop van een volgende woning geen rekening meer wordt gehouden met een eigenwoningreserve; men kan dus weer volledig financieren. Dit speelt een rol in de volgende situaties:
• na verkoop van de woning wordt aansluitend geen nieuwe woning gekocht, bijvoorbeeld doordat men gaat huren of naar het buitenland vertrekt. Als men dan pas na 3 jaar een nieuwe eigen woning koopt, hoeft geen rekening meer te worden gehouden met de bij de eerdere verkoop ontstane eigenwoningreserve;
• na de verkoop van de oude woning blijft een restschuld over (negatief vervreemdingssaldo). Als de eigenwoningreserve is opgebouwd uit verschillende vervreemdingssaldi, geldt de verjaringstermijn voor elk vervreemdingssaldo afzonderlijk.
Verder vervalt de eigenwoningreserve ook bij overlijden. De erfgenamen hebben dus niets te maken met de eigenwoningreserve van de erflater.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:51
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login