Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:43

Eigenwoningschuld

Geschreven door 

Bij verkoop van de woning wordt de opbrengst verminderd met de eigenwoningschuld. Dat is de schuld waarvan de rente aftrekbaar is in box 1. Het verschil tussen opbrengst en eigenwoningschuld wordt aan de eigenwoningreserve toegevoegd. Wordt vervolgens een nieuwe woning gekocht, dan is de nieuwe eigenwoningschuld gelijk aan de verwervingskosten van de nieuwe woning, verminderd met de eigenwoningreserve en (vanaf 2010) de misschien gebruikte verhoogde schenkingsvrijstelling bij schenking van ouders aan kind voor de verwerving van een eigen woning. Is de totale lening voor de nieuwe woning groter dan de eigenwoningschuld, dan is de rente over het verschil niet in box 1 aftrekbaar. Dat deel van de lening verhuist dan naar box 3.
Tot de verwervingskosten van de nieuwe woning behoren alle kosten die samenhangen met de verwerving, zoals de makelaarscourtage, de notariskosten voor de akte van levering, de inschrijving van de woning bij het kadaster, de overdrachtsbelasting (bij bestaande woning) of de omzetbelasting (bij nieuwbouw) en de taxatiekosten voor zover die geen verband houden met het verkrijgen van een hypotheek. Bij nieuwbouw behoort ook de bouwrente die betrekking heeft op de periode tot van het aangaan van de koop-/aannemingsovereenkomst tot de verwervingskosten. Volgens het besluit van 20 februari 2007, nr. CPP2006/1942M, Stcrt. 2007, 42, BNB 2007/128, V-N 2007/14.14 behoren tot de verwervingskosten ook de kosten van woonklaar maken. Dit besluit is vervangen door het besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/3057M, Stcrt. 2010, 13576. Van dergelijke kosten is sprake als een woning casco wordt opgeleverd. Volgens het ministerie van Financiën zijn verwervingskosten alle kosten die zijn gemaakt voordat er sprake is van een woning. De kosten die betrekking hebben op de lening – afsluitprovisie, notariële kosten hypotheekakte, kadastraal recht en taxatiekosten – zijn direct aftrekbaar. Overigens geldt voor die kosten een gedeeltelijke aftrekbeperking als de lening groter is dan de maximale eigenwoningschuld.
Ook schulden die zijn aangegaan voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning, alsmede die voor verbetering en onderhoud van de eigen woning, behoren tot de eigenwoningschuld, voor zover ze boven het bedrag van de eigenwoningreserve uitkomen (Art. 3.119a, derde lid, Wet IB 2001).

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 07:54
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login