Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:00

Verhuur te koop staande woning

Geschreven door 

Zodra de te koop staande woning wordt verhuurd binnen de periode van de verhuisregeling vervalt de eigenwoningregeling in box 1. De woning en de schuld verhuizen op dat moment van box 1 naar box 3 en is de bijleenregeling van toepassing. Hierdoor vervalt de aftrek van de eigenwoningrente, zodat de bruto rentelast een netto rentelast wordt. De belastingplichtige kan daarom overwegen pas te gaan verhuren nadat de periode van de verhuisregeling (maximaal zesendertig maanden) is verstreken. Ongeacht de feitelijke omstandigheid (verhuur of einde verhuisregeling) verhuist de woning toch van box 1 naar box 3. De staatssecretaris van Financiën heeft de fiscale gevolgen geschetst in zijn antwoord op vragen van Tweede Kamerleden (Brief staatssecretaris van Financiën van 20 februari 2009, nr. AFP2009/104U, V-N 2009/12.10). In het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, Stcrt. 2009, 18386, V-N 2009/62.13 geeft de staatssecretaris van Financiën nogmaals aan dat de eigenwoningregeling niet geldt bij verhuur van de te koop staande woning.

Met ingang van 1 januari 2010 is het mogelijk om na afloop van een periode van verhuur van de te koop staande woning de (hypotheek)renteaftrek te laten herleven voor de resterende periode waarin (hypotheek)renteaftrek is toegestaan. Kortom, de woning keert terug naar box 1. De regeling geldt in beginsel alleen wanneer de verhuur aanvangt op of na 1 januari 2010. Op basis van overgangsrecht wordt aan deze regeling terugwerkende kracht verleend. In geval de belastingplichtige dus vóór 1 januari 2010 is gaan verhuren of als de verhuur al is beëindigd, kan toch een beroep worden gedaan op de herleving van de dubbele (hypotheek)renteaftrek. De te koop staande woning kan tijdelijk worden verhuurd op basis van de Leegstandswet. De gemeente kan daarvoor toestemming geven. Deze verhuur is wel aan voorwaarden verbonden (Zie brochure leegstandswet die is te vinden op de website van de VNG, www.vng.nl/eCache/DEF/87/451.html). Bovendien moet de bank veelal toestemming verlenen voor de tijdelijke verhuur.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:42
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login