Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:02

Scheiding en tijdelijk verblijf in verpleeghuis

Geschreven door 

Er zijn nog 2 bijzondere situaties waarin een huis dat men niet zelf bewoont, toch geldt als eigen woning. Ten eerste is dat de situatie waarin een belastingplichtige en zijn partner uit elkaar gaan. Vaak is het dan zo dat een van beiden de woning verlaat en de ander (eventueel tijdelijk) in de woning blijft wonen. Als men gezamenlijk eigenaar is van de woning, geldt de eigenwoningregeling alleen nog voor degene die erin blijft wonen. Bij degene die de woning verlaat, zou het aandeel in de woning en de eventuele schulden dus in box 3 vallen, waardoor de rente niet meer aftrekbaar is. En dat kan er aardig inhakken. Omdat onmiddellijke verkoop van de woning de problemen in zo'n situatie vaak alleen maar erger maakt, heeft de wetgever een overgangsregeling getroffen. Die luidt dat de eigenwoningregeling onder voorwaarden toch van toepassing blijft voor degene die de woning verlaat. Die voorwaarden zijn:
• de woning moet het hoofdverblijf van de andere partner zijn;
• de regeling geldt voor maximaal 2 jaar na het verlaten van de woning.
Of degene die de woning heeft verlaten, zelf in een huurhuis of in een nieuwe eigen woning gaat wonen, maakt niet uit. De regeling geldt voorts voor alle samenwonenden, ongeacht of men gehuwd, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend was. Meer over alimentatieperikelen is te vinden in paragraaf Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen.
De tweede situatie waarin een woning toch als eigen woning wordt aangemerkt, is die waarin de belastingplichtige of zijn partner tijdelijk in een verpleeghuis verblijft. Ook dit kan maximaal 2 jaar.
In beide situaties moet het eigenwoningforfait gewoon worden bijgeteld. Dat wordt hier dus niet op nul gesteld.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:37
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login