Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:03

Recht van vruchtgebruik op woning

Geschreven door 

Woont iemand in een woning op grond van een recht van vruchtgebruik, dan is dat voor hem in principe geen eigen woning. Het recht van vruchtgebruik moet hij dan in box 3 aangeven, terwijl de eigenaar de waarde van de blote eigendom aangeeft. Hierop bestaat echter een belangrijke uitzondering: de woning wordt wel als eigen woning aangemerkt als het vruchtgebruik krachtens testament is gevestigd (Art. 3.111, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001). De schulden in verband met de verwerving van de woning en eventueel zelfs de overbedelingsschuld die door de vestiging van het vruchtgebruik ten gunste van de belastingplichtige is ontstaan, worden daarbij aangemerkt als een schuld ter verwerving van de woning.
Het vruchtgebruik ontstaat overigens pas echt nadat de notaris een vruchtgebruiklegaat heeft afgegeven, maar de staatssecretaris van Financiën heeft er geen moeite mee als zo'n legaat uiterlijk 2 jaar na het overlijden wordt afgegeven (Besluit van 25 augustus 2000, nr. CPP2000/1313, vraag B.3.6.ak, V-N BP21/13.2, V-N 2001/14.2). Als het langer duurt, is er dus kans dat de woning in de tussenliggende periode niet als eigen woning wordt aangemerkt. Dit is echter ook afhankelijk van de precieze bewoordingen van het testament. Het is al met al verstandig om regelmatig te checken of de notaris al tot afgifte van het legaat is overgegaan.
Is het vruchtgebruiklegaat daadwerkelijk afgegeven, dan wordt de woning bij de vruchtgebruiker, zoals vermeld, als eigen woning aangemerkt. De vruchtgebruiker mag dan de bijbehorende kosten en lasten aftrekken in box 1, terwijl het eigenwoningforfait bij zijn inkomen wordt geteld. Dat forfait wordt daarbij berekend over de volle WOZ-waarde. De blote eigenaar van de woning – veelal de kinderen – moet niettemin de blote eigendom in box 3 aangeven. Dat dit een beetje dubbelop is, doet daar niet aan af.

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:36
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login