Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
woensdag, 11 juli 2012 11:31

Overige aftrekbare kosten

Geschreven door 

Naast de rente op een lening ter verwerving, onderhoud of verbetering van een eigen woning, zijn nog enkele andere uitgaven aftrekbaar. Het gaat om uitgaven voor bijvoorbeeld erfpacht of opstal. Dat betreft dan de maandelijkse pachttermijnen, maar niet de afkoopsom voor een eventueel recht van opstal. Vanwege de veelal gunstige voorwaarden is afkoop in het algemeen toch voordeliger. Leningen die zijn aangegaan om een erfpachtrecht voor een bepaalde of oneindige periode af te kopen, worden aangemerkt als uitgaven ter verwerving van een eigen woning (Art. 3.119a, derde lid, Wet IB 2001). De rente op zo'n lening is dus aftrekbaar.
Ook afsluitprovisies zijn aftrekbaar, tot ten hoogste 1,5% van de eigenwoningschuld en met een absoluut maximum van € 3.630. De afsluitprovisie is direct aftrekbaar en hoeft dus niet over de looptijd te worden uitgesmeerd. Het maximum geldt voor alle afsluitprovisies tezamen. Onduidelijk is evenwel of bij leningen die jaren later worden afgesloten, nog steeds rekening wordt gehouden met eerder betaalde provisies. We gaan ervan uit dat dit niet het geval is. Bij woningen in de duurdere prijsklassen kan het voorkomen dat de afsluitprovisie meer dan dit maximumbedrag zal bedragen. Daarom bestaat de kans dat men deze provisie niet ineens in het jaar van betaling kan aftrekken, maar ook in de jaren daarna.

Voorbeeld 16

Een starter op de woningmarkt heeft voor de aankoop van zijn eigen woning op 1 juli 2005 een hypothecaire geldlening van € 500.000 afgesloten. De looptijd van deze lening is 360 maanden en de afsluitprovisie bedraagt € 10.000, ofwel 2% van de aangegane hoofdsom. In datzelfde jaar wordt de afsluitprovisie ook betaald.

                                                                                                                                        €

in 2005 betaalde afsluitprovisie, 2% van € 500.000                                               10.000

maar in 2005 aftrekbaar 1,5% van de schuld, maar maximaal                                 3.630

resteert                                                                                                                      6.370

wegens vooruitbetaling extra aftrekbaar in 2005 6/360 maal € 6.370                          106

overschot                                                                                                                  6.264

                                                                                                                                =====

Dit overschot wordt doorgeschoven en is naar tijdsevenredigheid aftrekbaar gedurende de resterende looptijd van de lening. Jaarlijks is dan € 212,34 (€ 6.264/29,5 jaren) aftrekbaar.

 In de praktijk komt het voor dat een belastingplichtige voor schulden voor verwerving, verbetering of verbouwing van de eigen woning ook aftrekbare financieringskosten maakt. Wanneer voor deze kosten ook een geldlening wordt afgesloten, mag de eigenwoningschuld met dit bedrag worden verhoogd. Het doet er niet toe of de belastingplichtige een starter of een doorstromer op de woningmarkt is (Onderdeel 3.11 van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921, Stcrt. 2010, 8462, V-N 2010/28.19 en het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010), Kamerstukken 32 401).

Laatst aangepast op donderdag, 13 september 2012 08:00
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Meer in deze categorie: « Renteaftrek
Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login