Belasting Collectief Nederland

Dutch Chinese (Simplified) English French German Spanish
maandag, 02 juli 2012 09:31

Het vormen van voorzieningen en reserves

Geschreven door 

Door het vormen van voorzieningen en reserves kunnen onder voorwaarden toekomstige lasten fiscaal eerder genomen worden. Er zijn twee soorten voorzieningen en reserves te onderscheiden.

De eerste categorie voorzieningen en reserves wordt gevormd met als doel het gelijkmatig verdelen van kosten en lasten. Bij deze categorie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vormen van voorzieningen voor groot onderhoud (aan bijvoorbeeld onroerende zaken, machines, schepen etc.), openstaande vakantiedagen, garantieverplichtingen, pensioenverplichtingen, etc.

De tweede categorie voorzieningen en reserves ziet op eenmalige kosten en lasten die naar verwachting in de toekomst gemaakt moeten worden. Bij deze categorie kosten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vormen van voorzieningen voor dubieuze debiteuren, verliezen op onderhanden werk, reorganisatiekosten, herinvesteringsreserve, etc.

Voorzieningen en reserves worden door de belastingdienst geaccepteerd indien de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in het jaar waarin de voorziening of reserve wordt gevormd en de uitgaven aan dat jaar kunnen worden toegerekend. Ten slotte is van belang dat er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de kosten zich (uiteindelijk) zullen voordoen.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met een belastingadviseur bij u in de buurt.

Laatst aangepast op maandag, 02 juli 2012 09:32
Redactie Belasting Collectief Nederland

De leden van Belasting Collectief Nederland specialiseren zich voornamelijk in belastingadvies aan bedrijven. Dankzij onze bijzondere werkwijze kunnen zij zeer hoogwaardige dienstverlening aanbieden tegen zeer concurrerende tarieven. Dit betekent voor u aanzienlijke kostenbesparingen.

Log in om reacties te plaatsen

Tweets

Login